Nieuws Olst in ontwikkeling

Olst is volop in ontwikkeling! Om ervoor te zorgen dat het hier prettig en veilig wonen en leven blijft, gaat er de komende tijd veel gebeuren. Zo zetten we hoog in op verkeer, fietsen, onderwijs en natuurlijk ook op wonen. 

Wat zijn we aan het ontwikkelen?

Nieuwsbrief

Er gebeurt dus nogal wat in Olst. We zetten daarom alle nieuws voor je op een rijtje. 
Ook kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief Olst in Ontwikkeling. Je ontvangt het laatste nieuws dan automatisch in je mailbox. 

 

Evaluatie participatieproces Fietsplan Olst

Het Fietsplan Olst is door de gemeenteraad vastgesteld en we zijn bezig met de uitvoering van het plan.

31 maart 13.30 uur opening Ter Stegetunnel Olst

Vrijdag 31 maart wordt de Ter Stegetunnel in Olst geopend. Het programma start om 13.30 uur. Iedereen is van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Kom via de L.H. Pottstraat/Ter Stegestraat naar de opening, want de tunnel wordt dan pas echt geopend. Vanaf 14.30 kunnen alle voetgangers en fietsers er doorheen!

Spoorwegovergang Jan Hooglandstraat gesloten van 24 februari tot 2 maart

Inloopbijeenkomst over de spoorwerkzaamheden op 8 februari in Holstohus

Gemeente Olst-Wijhe verbetert verkeersveiligheid Rijksstraatweg Olst

Vooruitlopend op de werkzaamheden van de provincie Overijssel gaat de gemeente Olst-Wijhe aan de slag met de Rijksstraatweg binnen de bebouwde kom in Olst. Abbott legde een eigen parkeerterrein aan met voldoende parkeerplaatsen voor medewerkers. Daarom kunnen de parkeerplaatsen langs het deel van de Rijksstraatweg tussen de Veerweg en de Bökkers Mölle worden verwijderd. Hiermee zorgt de gemeente voor de aanleg van het eerste deel van de veilige route voor fiets- en voetverkeer. De werkzaamheden vinden plaats van 19 t/m 26 januari 2023. Het restant van deze route wordt meegenomen in de werkzaamheden van de provincie waarvan de eerste werkzaamheden eind dit jaar starten

Bestemmingsplan kindcentrum Olst ter inzage vanaf 14 juli

Het bestemmingsplan voor het kindcentrum Olst heeft in maart/april ter inzage gelegen. Er is één zienswijze op binnengekomen. Daarna heeft het college van B&W het ontwerp bestemmingsplan aan de gemeenteraad aangeboden om het vast te stellen. Dat is maandag 4 juli gebeurd. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt nu ter inzage gelegd voor een periode van zes weken vanaf 14 juli.

Bestemmingplan kindcentrum Olst 4 juli in gemeenteraad

Het ontwerp bestemmingsplan voor het kindcentrum Olst heeft in maart/april ter inzage gelegen. Er is één zienswijze op binnengekomen. De volgende stap is dat het ontwerp bestemmingsplan wordt vastgesteld door de raad. Het voorstel wordt op 4 juli door de raad besproken. Als de raad instemt met het voorstel, dan leggen we het opnieuw ter inzage.

Gemeente gaat door met aanleg fietstunnel Olst

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten door te gaan met de bouw van de tunnel ondanks dat er nog een beroepsprocedure loopt bij de Raad van State. Wethouder Marcel Blind: “Het is jammer dat de behandeling bij de Raad van State lang op zich laat wachten en er nog geen duidelijkheid is. Op dit moment is het bestemmingsplan rechtsgeldig. Als we de uitspraak van de Raad van State afwachten betekent dat ongeveer een halfjaar vertraging. We hebben het besluitvormingsproces zorgvuldig doorlopen en vertrouwen erop dat de Raad van State dit ook zo zal beoordelen. Aan zowel het doorbouwen als het tijdelijk stoppen van de werkzaamheden zit een financieel risico. Dat hebben we gewogen. We kiezen er voor om door te gaan met de aanleg van de tunnel. Zo ontstaat er hopelijk geen vertraging en heeft Olst eind 2022 een veilige alternatieve route voor fietsers en voetgangers.”

Snelheid verkeer Jan Hooglandstraat lager na herinrichting

 In september zijn snelheidsmetingen gedaan op de Jan Hooglandstraat in Olst. Daaruit blijkt dat de snelheid van het gemotoriseerd verkeer lager is geworden na de herinrichting van de straat. 85% van de automobilisten rijdt een gemiddelde van 45 km per uur. In 2017 hebben we ook gemeten en was dit nog 54 km per uur. Een mooie verbetering. Ook zien we dat automobilisten hun snelheid aanpassen als er fietsers op de rijbaan zijn.

Oudere berichten

Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Nieuwsbrief Olst in ontwikkeling - editie 4 oktober... 27 oktober 2021 om 05:15
Hegeman Bouw & Infra gaat fietstunnel Olst aanleggen 19 mei 2021 om 16:30
Afrondende werkzaamheden Jan Hooglandstraat vanaf 1... 03 maart 2021 om 08:00
Voortvarend op weg naar kindcentrum Olst-Boskamp-De... 26 februari 2021 om 10:30
Middenstrook Hooglandstraat en Geertsstraat wordt a... 09 december 2020 om 15:54
ProRail start met aanbestedingsfase fietstunnel Olst 12 november 2020 om 16:06
Werkzaamheden Aaldert Geertsstraat, Jan Hooglandstr... 05 oktober 2020 om 17:49
Rechtbank wijst voorlopige voorziening Jan Hoogland... 03 juli 2020 om 17:45
Werkzaamheden Jan Hooglandstraat Olst maandag 25 me... 22 mei 2020 om 11:15
Olst volop in ontwikkeling - nieuwsbrief 3, mei 2020 20 mei 2020 om 09:00
Aanleg voet-fietspad Stationsweg-Joke Smitlaan 23 april 2020 om 09:00
Rode fietsstroken verdwijnen op Jan Hooglandstraat ... 14 april 2020 om 10:00
Deel dit
Mail
Bellen