Schoollocaties Olst

De 3 basisscholen Sint Willibrord, Prins Willem Alexander en de Opwaardz verhuizen rond 2024 naar het nog te bouwen kindcentrum bij locatie Averbergen in Olst. Dat betekent dat de 3 schoolgebouwen vrijkomen als het kindcentrum in gebruik wordt genomen. Ook de gymzaal aan de Watertorenstraat komt vrij, omdat deze sterk verouderd is. We doen onderzoek om woningbouw te realiseren op deze 4 locaties.

Nikkels Projecten BV doet onderzoek naar wat er mogelijk is aan woningbouw op deze locatie. Hierbij is ook Stedenbouwkundigbureau Blau ingeschakeld. We hebben hen meegegeven dat de woningbouw op deze locatie moet voldoen aan onze woonvisie en we willen graag een gevarieerd aanbod aan woningbouw. Daarbij valt te denken aan huurwoningen voor SallandWonen, betaalbare koopwoningen, seniorewoningen, levensloopbestendige woningen en woningen voor de vrije sector. Daarnaast is moet er aandacht zijn voor een gevarieerd woonlandschap, waarbij een goede ruimtelijke inpassing in de bestaande omgeving voorop staat.

Snel starten vinden we belangrijk

We zijn dus nog aan de start van de planvorming. We vinden het belangrijk hier nu al mee te starten, omdat we de ruimte niet lang onbenut willen laten en de kans op sociale onveiligheid na de verhuizing van de scholen tegen te gaan. De komende tijd start Nikkels Projecten BV met een aantal onderzoeken.

Zodra er meer duidelijkheid is op proces of inhoud informeren vullen wij dit op deze pagina aan.

Vragen?

Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Aafke Kuiper via telefoonnummer 14 0570.

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen