Schoollocaties Olst

Er wordt er hard gewerkt aan het realiseren van een kindcentrum op de locatie Averbergen in Olst. Als deze klaar is gaan de basisscholen IJsselwijs en Opwaardz over naar deze nieuwe locatie. Dit betekent dat de huidige schoollocaties in Olst vrijkomen. Dit geldt ook voor de sterk verouderde gymzaal aan de Watertorenstraat. Op de locatie van de vrijgekomen schoolgebouwen en gymzaal willen we woningbouw realiseren.

Nikkels Projecten voert voor ons een aantal onderzoeken uit en stelt een plan op om te kijken of er woningen gebouwd kunnen worden op de vrijkomende locaties. Dit plan moet uiteraard voldoen aan onze woningbouwvisie. 

Verkoop aan Nikkels Projecten

Onlangs is de voorgenomen verkoop van de vrijkomende schoollocaties aan Nikkels Projecten gepubliceerd. Dit betekent dat Nikkels Projecten de locatie van de gemeente koopt en gaat ontwikkelen. Naast de verkoop maken we met Nikkels Projecten ook afspraken over het vervolgproces en de communicatie naar om- en aanwonenden en de Olster-samenleving. 

Voorlopig schetsontwerp

Het uitgangspunt voor het woningbouwplan van de vrijkomende schoollocaties is enerzijds om te voldoen aan woningvraag en anderzijds de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te waarborgen. Nikkels Projecten heeft deze uitgangspunten verkent. Uit deze verkenning is gebleken dat de locatie geschikt is voor woningbouw. Hoe dit eruit kan zien werkt Nikkels Projecten de komende tijd uit in een voorlopig schetsontwerp. Zodra het voorlopig schetsontwerp klaar is deelt Nikkels Projecten dit met de direct om- en aanwonenden en met de inonwers van Olst.  

Vragen?

Heeft u vragen over de ontwikkeling van de vrijkomende schoollocaties, dan kunt u contact opnemen met Natasja Hulsebos via telefoonnummer 14 0570.

Deel dit
Mail
Bellen