College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Het is de taak van het college van B&W om het beleid dat de gemeenteraad heeft vastgesteld uit te voeren. Het college mag daarin ook zelf besluiten nemen.

De gemeenteraad bepaalt de koers en het college van B&W voert het collegeprogramma uit.

Leden college van B&W

  1. burgemeester A.G.J. (Ton) Strien
  2. wethouder A.G.J. (Anton) Bosch
  3. wethouder H.G. (Herman) Engberink
  4. wethouder M. (Marcel) Blind
  5. gemeentesecretaris drs. D.L.W. (Dries) Zielhuis

Een afspraak maken met de burgemeester of wethouder?

Wilt u de burgemeester of een wethouder persoonlijk spreken? Neem dan contact op met onze bestuurssecretaresse, via telefoonnummer 14 0570. Zij kijkt samen met u naar de mogelijkheden. Voor inhoudelijke vragen over een aanvraag/melding brengt zij u in contact met een medewerker.

Een collegelid uitnodigen?

Organiseert u een activiteit of evenement en wilt u daarvoor de burgemeester, een wethouder of het college uitnodigen? Stuur dan een e-mail naar de gemeente. Hoe eerder u uw verzoek stuurt, hoe groter de kans dat zij bij uw activiteit/evenement aanwezig kunnen zijn.

Nevenfuncties

De collegeleden vervullen vaak ook nog andere functies:

Dit kan een andere baan of één of meer onbetaalde functies in maatschappelijke organisaties. De nevenfuncties zijn openbaar.

Gedragscode

De raad heeft een gedragscode voor politiek ambtsdragers (pdf, 60 kB) vastgesteld. Politiek ambtsdragers zijn op de naleving van gedragscodes aanspreekbaar. Als zij zich er niet aan houden, kan dat gevolgen hebben voor hun functioneren en positie. In de Gedragscode integriteit college van B&W, staat een gedragscode voor het aannemen van geschenken en reizen. Aangeboden geschenken en reizen worden bijgehouden in het Register geschenken en reizen college van B&W.

 
Spring naar einde Spring naar begin