Gemeente gaat door met aanleg fietstunnel Olst

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten door te gaan met de bouw van de tunnel ondanks dat er nog een beroepsprocedure loopt bij de Raad van State. Wethouder Marcel Blind: “Het is jammer dat de behandeling bij de Raad van State lang op zich laat wachten en er nog geen duidelijkheid is. Op dit moment is het bestemmingsplan rechtsgeldig. Als we de uitspraak van de Raad van State afwachten betekent dat ongeveer een halfjaar vertraging. We hebben het besluitvormingsproces zorgvuldig doorlopen en vertrouwen erop dat de Raad van State dit ook zo zal beoordelen. Aan zowel het doorbouwen als het tijdelijk stoppen van de werkzaamheden zit een financieel risico. Dat hebben we gewogen. We kiezen er voor om door te gaan met de aanleg van de tunnel. Zo ontstaat er hopelijk geen vertraging en heeft Olst eind 2022 een veilige alternatieve route voor fietsers en voetgangers.”

Achtergrondinformatie

Het bestemmingsplan dat de aanleg van de tunnel in het verlengde van de Ter Stegestraat mogelijk maakt is op 7 september 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Hiertegen is door een groep van vijf inwoners een beroep ingediend bij de Raad van State. Normaliter duurt zo’n procedure een maand of negen. Die tijd was ook nodig om alle voorbereidingen te doen, die nodig zijn voordat de daadwerkelijke bouw kan starten. Denk bijvoorbeeld aan het selecteren van een aannemer en een ‘buitendienststelling’ (een periode dat de treinen niet rijden) door ProRail. De verwachting is nu dat de Raad van State pas in het voorjaar van 2022 een uitspraak gaat doen. Daarom heeft de gemeente gekeken wat de risico’s zijn van het wel of niet doorgaan van de werkzaamheden in afwachting van de uitspraak van de Raad van State. 

ProRail heeft de ‘buitendienststelling’ gepland van 2 tot en met 5 mei (05.00 uur) 2022. Tijdens deze periode moeten bussen worden ingezet. Als de Raad van State besluit de werkzaamheden stil te leggen en er daardoor geen gebruik kan worden gemaakt van deze buitendienststelling dan zijn de kosten voor het inzetten van de bussen van € 100.000 voor de gemeente. Daarnaast zouden de kosten voor de opgelopen vertraging van de aannemer en ProRail € 200.000 bedragen.

Als de gemeente doorbouwt aan de tunnel dan kan de tunnelbak tijdens de ‘buitendienststelling’ worden ingeschoven en de hellingbanen worden gebouwd. Er zijn dan geen extra kosten bij de bouw. Wel is het mogelijk dat bij het toekennen van het beroep bij de Raad van State de ruimtelijke ordenings-procedures opnieuw moeten worden doorlopen. De kosten bedragen dan maximaal € 50.000 euro en er ligt een fietstunnel die voorlopig niet gebruikt mag worden.
De gemeente heeft de financiële risico’s afgewogen en kiest ervoor door te gaan met de bouw van de tunnel.

Deel dit
Mail
Bellen