Visies, beleid en regelgeving

Op deze pagina vindt u alle beleidstukken, regelgeving, jaarverslagen, onderzoeken en visiestukken van de gemeente. Met behulp van de zoekfunctie kunt u zoeken naar de actuele stukken.

Regelgeving

Iedere gemeente is verplicht haar lokale regelgeving en beleid digitaal beschikbaar te stellen via de website www.overheid.nl. Bij lokale wet- en regelgeving vindt u alle regelingen die gelden in Olst-Wijhe. De regelgeving  op Overheid.nl is geconsolideerd, dat wil zeggen dat wijzingen in de tekst zijn opgenomen en u de meest recente versie raadpleegt. De website bevat ook een e-mailservice. Via deze service ontvangt u per e-mail berichten over uw omgeving.

Visies, beleid en onderzoek

Wij voeren structureel onderzoek uit naar ontwikkelingen die van invloed zijn op onze economie en samenleving. De resultaten van de onderzoeken vormen input voor aanpassingen en/of ontwikkeling van ons beleid.

Wij nemen deel aan het onderzoek waarstaatjegemeente.nl. Op de landelijke site vindt u de uitkomsten van onze deelname.

Zoeken

t/m
Deel dit
Mail
Bellen