Inkoop- en aanbesteding

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Gemeente Olst-Wijhe wil leveranciers eerlijke en gelijke kansen geven en het gemeenschapsgeld zo goed mogelijk besteden. Bovendien moet voor bestuur, inwoners en bedrijven duidelijk zijn dat iemand op een eerlijke manier een opdracht krijgt. Daarom heeft Olst-Wijhe inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld.

De gemeente kan voor grotere opdrachten niet zomaar een opdracht verlenen: wettelijke regels bepalen dat wij dergelijke opdrachten openbaar moeten aanbesteden.

De gemeente Olst-Wijhe hanteert, naast doelmatigheid en rechtmatigheid, de volgende speerpunten bij inkoop en aanbesteding: 

  • Stimuleren van de lokale economie en mkb-vriendelijk inkopen;
  • Stimuleren van duurzaamheid;
  • Het gebruik van Social Return om mensen dichter bij werk te brengen
  • Het verbeteren van arbeidsomstandigheden door sociale regels te hanteren.

We streven ernaar om de lokale economie en het midden- en kleinbedrijf (mkb) te ondersteunen. Voor projecten met een waarde boven de € 200.000,- passen we Social Return toe. Dat betekent dat we focus leggen op het makkelijker maken om mensen aan werk te helpen.

De gemeente koopt zo duurzaam mogelijk in door de basisvereisten uit de criteriadocumenten van mvicriteria.nl te volgen. We kunnen ervoor kiezen om strengere duurzaamheidseisen te stellen of bedrijven die duurzamer werken voorrang te geven bij het toewijzen van opdrachten. 

De volgende drempelbedragen nemen we in acht:

Werken

> € 5.538.000. Europese aanbestedingsprocedure;*
< € 5.538.000 en hoger dan € 150.000. Keuze voor een passende aanbestedingsprocedure op basis van de gids proportionaliteit. In de regel wordt gekozen voor een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure**;
< € 150.000. Enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedure**, kiezen voor een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure** is mogelijk.

Leveringen en diensten

> € 221.000. Europese aanbestedingsprocedure*;
< € 221.000 en hoger dan € 50.000. Keuze voor een passende aanbestedingsprocedure op basis van de gids proportionaliteit. In de regel wordt gekozen voor een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure**.
< € 50.000. Enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure**, kiezen voor een meervoudig onderhandse procedure** is mogelijk.
* Deze drempelbedragen worden iedere twee jaar door de Europese Commissie bijgesteld.

** Bij deze procedures wordt t.a.v. het uitnodigingsbeleid extra aandacht geschonken aan geschikte lokale ondernemers.  

Het volledige inkoop- en aanbestedingsbeleid vind je hier: Inkoop en aanbestedingsbeleid | Gemeente Olst-Wijhe

Bedrijvenregister

De gemeente Olst-Wijhe gebruikt een bedrijvenregister om lokale bedrijven te vinden tijdens inkoop- en aanbestedingstrajecten. Wil je dat jouw bedrijf beter gevonden wordt? Dan kun je je registreren in het bedrijvenregister op Online bedrijvenregister Bedrijvenregister Olst-Wijhe

Inkoopvoorwaarden

De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte werken samen op het gebied van inkoop. De inkoopvoorwaarden DOWR voor deze gemeenten zijn gelijk. De inkoopvoorwaarden vind je hier: Inkoopvoorwaarden DOWR | Gemeente Olst-Wijhe 

Aanbestedingskalender

Elk jaar publiceert de gemeente een lijst met komende aanbestedingen. Deze vind je hier: Overzicht aanbestedingen.

Inkoopfacturen aanbieden

Heb je een factuur die de gemeente Olst-Wijhe moet betalen? Als je die op de juiste manier aanbiedt, kunnen we deze snel verwerken. Kijk hoe je dit kunt doen: Inkoopfacturen aanbieden | Gemeente Olst-Wijhe 

Meer informatie

Er is een factsheet beschikbaar met de belangrijkste elementen. 
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met team economie. Team economie | Gemeente Olst-Wijhe 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Factsheet  pdf 126,0 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen