Fietsplan Olst

We willen veilige, herkenbare fietsroutes in Olst; van en naar het centrum van Olst, Olst Zuid, Olst Noord, Boskamp en Den Nul. We willen het fietsgebruik stimuleren en er ook op sturen dat maximaal gebruik wordt gemaakt van de fietstunnel in Olst Noord.

We zijn in Olst samen met partners bezig met meerdere (bouw)projecten die allemaal raakvlak hebben met verkeer. Om alle aspecten die hiermee te maken hebben integraal te bekijken maken we een overkoepelend fietsplan. Hiermee komt er een meerjarenplan dat aansluit bij het scheiden en spreiden-principe en wordt de veiligheid voor fietsers en voetgangers vergroot.  We maken hiervoor een integraal plan. Dit doen we samen met ondernemers, onderwijs, inwoners, Plaatselijke Belangen, experts op dit gebied (VVN, CROW) en provincie Overijssel.  

Projecten die een raakvlak hebben met het fietsplan zijn:  

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen