Kortricklaan Olst

Een paar jaar geleden hebben we aan buurtbewoners gevraagd hoe we de Kortricklaan in Olst kunnen verbeteren. Daar kwamen goede ideeën uit. In 2020 hebben we al een aantal dingen aangepakt. Zoals het voorkomen van wateroverlast door het aanleggen van een infiltratieriool. In 2022 gaan we aan de slag met de straat, de parkeerplaatsen en de stoepen. Waar nodig vervangen we het oude groen voor nieuwe bomen en sterke planten, die goed tegen droogte en wateroverlast kunnen.

Ontwerpen

Tijdens de bijeenkomst van 22 maart 2022 hebben we de ideeën opgehaald die de buurtbewoners voor de straat hebben. Deze ideeën hebben we verwerkt in een zogeheten reactienota. Daarin staat per reactie (geanonimiseerd) wat we al dan niet met de reactie hebben gedaan. Vervolgens zijn de ideeën van 22 maart waar mogelijk in het ontwerp verwerkt. Er was vooral vraag naar groen en parkeren. Daarom hebben we 2 ontwerpen en een moodboard gemaakt. 

Welk ontwerp is het geworden?

Tijdens de inloopavond van 23 juni 2022 hebben de bewoners hun voorkeur uitgesproken voor het voorstel met meer parkeerplaatsen. Daarvoor is een definitief ontwerp gemaakt, waarmee we nu aan de slag gaan. Helaas hebben we te maken met lange levertijden van materialen en uitloop van de werkzaamheden aan de Bentinckstraat/Julianalaan. Zoals het er nu uitziet kunnen we niet eerder dan in het voorjaar 2023 beginnen. Als er meer duidelijk is dan geven we dat aan jou door.

Meer informatie

Vragen? Stel ze gerust! Neem dan contact op met:

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Definitief ontwerp Kortricklaan Olst - december 2022  pdf 1.612,0 KB Download
Reactienota inloopavond 22 maart 2022  pdf 82,6 KB Download
Reactienota inloopavond 23 juni 2022  pdf 495,2 KB Download
Ontwerp groen  pdf 1.080,6 KB Download
Ontwerp parkeren  pdf 1.103,7 KB Download
Moodboard Kortricklaan Olst  pdf 802,6 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen