Kortricklaan Olst

Een paar jaar geleden hebben we aan buurtbewoners gevraagd hoe we de Kortricklaan in Olst kunnen verbeteren. Daar kwamen goede ideeën uit. In 2020 hebben we al een infiltratieriool aangelegd om zoveel mogelijk wateroverlast te voorkomen. Nu is het volgende hoofdstuk aangebroken: de straat gaat op de schop en het groen wordt vervangen. Dit wordt vanaf dinsdag 11 april gefaseerd gedaan, zodat er zo veel mogelijk parkeergelegenheid beschikbaar blijft.
Er wordt gestart met het verwijderen van de beplantingen en het kappen van de bomen. Daarna is de aannemer 5 à 6 weken aan het werk in het zuidelijke hofje bij de huisnummers 94 t/m 148. Zodra deze woningen weer bereikbaar zijn voor auto’s, starten de werkzaamheden voor het noordelijke hofje bij de huisnummers 2 t/m 88. Dit duurt naar verwachting ook 5 à 6 weken. Als beide hofjes klaar zijn, worden de wadi’s rondom, langs de asfaltweg aangelegd. Naar verwachting worden de werkzaamheden half juli afgerond.

Ontwerpen

Tijdens een buurtbijeenkomst vorig jaar hebben we ideeën opgehaald die de buurtbewoners voor hun straat hebben. Deze ideeën hebben we verwerkt in een zogeheten reactienota. Daarin staat per reactie (geanonimiseerd) wat we al dan niet met de reactie hebben gedaan. De genoemde ideeën zijn waar mogelijk in het ontwerp verwerkt. Er was vooral vraag naar groen en parkeren. Daarom hebben we twee ontworpen en een moodboard gemaakt. Tijdens een inloopavond hebben bewoners hun voorkeur uitgesproken voor het voorstel met meer parkeerplaatsen. Daarvoor is een definitief ontwerp gemaakt. 

Beplantingsplan

Het beplantingsplan is  te zien in de hierboven uit te vergroten foto (meest rechts). Het beplantingsplan is ook hieronder in de bijlagenlijst te downloaden als pdf, zodat je meer details kunt zien.

Meer informatie

Vragen? Stel ze gerust! Neem dan contact op met:

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Beplantingsplan Kortricklaan Olst  pdf 363,3 KB Download
Definitief ontwerp Kortricklaan Olst - december 2022  pdf 1.612,0 KB Download
Reactienota inloopavond 22 maart 2022  pdf 82,6 KB Download
Reactienota inloopavond 23 juni 2022  pdf 495,2 KB Download
Ontwerp groen  pdf 1.080,6 KB Download
Ontwerp parkeren  pdf 1.103,7 KB Download
Moodboard Kortricklaan Olst  pdf 802,6 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen