Ondernemen

Een eigen winkel of bedrijf beginnen? In Olst-Wijhe is het goed ondernemen. De kernen zijn goed te bereiken per weg, spoor en water.

Olst-Wijhe kent dan ook meerdere bedrijventerreinen die goed bereikbaar zijn. Op de bestaande bedrijventerreinen domineert het MKB.

Bedrijvenloket

De gemeente heeft een Bedrijvenloket ingericht. Hier kunt u lezen wat u zoal kunt regelen voor uw bedrijf bij de gemeente.

Bedrijfscontactfunctionaris

De gemeente heeft een bedrijfscontactfunctionaris die u alles kan vertellen over het ondernemen en het vestigen van een bedrijf in onze gemeente.

Bedrijventerreinen

De gemeente telt meerdere bedrijventerreinen. Ook zijn er nog kavels te koop op enkele bedrijventerreinen.

Vergunningen en regelgeving

Wilt u een in Olst-Wijhe ondernemen en een bedrijf starten? Dan krijgt u te maken met de nodige wetten en regels. In ons Bedrijvenloket vindt u alle informatie.

Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid is en blijft een belangrijk onderwerp. Ook voor ondernemers. Er zijn diverse regelingen en subsidies beschikbaar om duurzaam te kunnen ondernemen.

Netwerken

Een goed netwerk is belangrijk als u een eigen bedrijf hebt of wilt starten. U kunt kennis en ervaringen delen. Binnen en buiten de gemeente zijn diverse netwerken waar u interessante relaties kunt aanspreken. In Olst-Wijhe wordt 3 tot 4 keer per jaar een ondernemersbijeenkomst georganiseerd door het platform Olst-Wijhe Werkt. Voor meer informatie kijk je op hun website.

Zaken doen met de gemeente Olst-Wijhe

De gemeente koopt gezamenlijk in met de gemeenten Deventer en Raalte. De gemeente kan voor grotere opdrachten niet zomaar een opdracht verlenen. Wettelijke regels bepalen dat dergelijke opdrachten openbaar moeten worden aanbesteed.

Detailhandelsvisie

Werk aan de Winkel’: Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en maatschappelijke partners is een nieuwe Detailhandelsvisie 2017-2021 opgesteld. Gezien de vele maatschappelijke en economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het feit dat tegelijkertijd samen met bewoners en organisaties de nieuwe Structuurvisie is opgesteld, is dit een goed moment om de Detailhandelsvisie te actualiseren.

 
Banner - verkoop Bedrijfskavels
Spring naar einde Spring naar begin