Verkiezingen

Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Dit is het actief kiesrecht (ook wel stemrecht genoemd). Stemmen is in Nederland niet verplicht. Wie 18 jaar of ouder is, kan zich ook verkiesbaar stellen. Dit is het passief kiesrecht.

Er zijn verschillende verkiezingen in Nederland, onder meer voor de Tweede Kamer, gemeenteraad, Provinciale Staten en het waterschapsbestuur. Nederlanders die langere tijd in het buitenland verblijven kunnen alleen stemmen voor het Europees Parlement en de Tweede Kamer.

De volgende verkiezingen voor het Europees Parlement zijn op donderdag 6 juni 2024.  

Deel dit
Mail
Bellen