Kerkplein Olst

De riolering en het groen op het Kerkplein in Olst worden vervangen. De laatste kastanjebomen die er nog staan worden verwijderd vanwege ziekte. Kortom: het plein gaat op de schop. Een uitgelezen kans om het plein van meer groen te voorzien en levendiger te maken. Een kans wat betreft de initiatiefgroep die zich het afgelopen jaar met de gemeente bezighield om met elkaar te kijken wat de mogelijkheden, onmogelijkheden en wensen zijn voor de ‘eyecatcher’ van Olst: het Kerkplein.

Klik op de schetsen hierboven voor een vergroting.

Ontwerpschetsen Kerkplein

We hebben voor het Kerkplein drie ontwerpschetsen gemaakt (aan de hand van uitgangspunten en wensen van de initiatiefgroep, gebruikers van het Kerkplein, belanghebbenden en de gemeente). Iedereen kon tot 26 juni 2022 reageren op de schetsen (die je hieronder kunt bekijken).  We hebben een avond in het Holstohus gestaan met de plannen, maar ook twee middagen op de weekmarkt in Olst en uiteraard kon er ook online gereageerd worden. Dit is dan ook massaal gedaan. Mooi om te zien hoe betrokken iedereen is bij het Kerkplein. Onze dank daarvoor, want daardoor kunnen we een Kerkplein maken van, voor en door Olsternaren. 

Wat doen we met jouw reactie?

Momenteel verwerken we alle reactie in een zogeheten reactienota. Daarin staat per reactie (geanonimiseerd) wat we al dan niet met de reactie hebben gedaan. Medio juli komt deze op deze pagina te staan. Ook leggen we als het zover is ook een inkijkexemplaar in het Holstohus in Olst. 

Definitief ontwerp en planning

Nadat de reactienota is opgesteld maken van de 3 ontwerpschetsen en de reacties daarop 1 definitief ontwerp. Deze werken we verder uit en delen we natuurlijk breed in Olst. Dit doen we op deze pagina, Huis aan Huis – Reklamix en onze sociale mediakanalen. Daarna gaan we het we het werk aanbesteden en uitvoeren. Wanneer we hier mee starten is ook afhankelijk van de planning van de nutsbedrijven die erbij betrokken zijn en ook van de levertijden van leveranciers. We streven ernaar om begin 2023 te starten.

Hoe zit het met de financiën? 

We hebben de kosten voor de gemeentelijke werkzaamheden (riolering en groen vervangen) opgenomen in de gemeentelijke begroting. De kosten om het plein te voorzien van meer groen dan voorheen en het plein levendiger te maken zijn niet opgenomen in het budget. Dit in het kader van de heroverweging waarbij de gemeente goed op moet letten wat nut en noodzaak is om het gemeenschapsgeld aan uit te geven. De kosten voor het eventueel verder verfraaien van het plein moeten daarom op een andere wijze gefinancierd worden, bijvoorbeeld met subsidies of crowdfunding. De gemeente en de initiatiefgroep hebben hier al vele stappen in gezet. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van subsidies en daarbij krijgen we ook hulp van Stichting Eetbaar Olst-Wijhe en de leden van het Centrumarrangement. De drie schetsen zoals ze er nu liggen passen nog niet allemaal binnen het budget dat nu beschikbaar is. Voor het definitieve ontwerp moeten we keuzes maken, op zoek naar aanvullend budget of een beroep doen op vrijwillige inzet van inwoners. 

Zelf een (financiële) bijdrage leveren?

We kunnen iedere (financiële) bijdrage goed gebruiken. Wil je bijvoorbeeld helpen met de beplanting of het metselen van een muurtje? Of wil je een financiële bedrage doen? Neem dan contact op met Gerry Herbst-Verkerk van de initiatiefgroep via 06-53495391 of met Dennis Elshof van de gemeente via 06-19630674.  

Vragen? Stel ze gerust! 

Heb je vragen? Neem dan contact op met:

  • Gerry Herbst-Verkerk van de initiatiefgroep via 06-53495391
  • Dennis Elshof van de gemeente via 06-19630674 (tijdens kantooruren)

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Samenvatting Ontwerpuitgangspunten en wensen voor Kerkplein Olst  pdf 81,9 KB Download
Notitie parkeeronderzoek Kerkplein Olst  pdf 358,8 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen