Kerkplein Olst

We gaan de riolering en het groen vervangen van het kerkplein in Olst. De laatste kastanjebomen die er staan moeten we vanwege ziekte verwijderen. Hier komt nieuw groen voor in de plaats. Nu het plein toch ‘aangepakt’ wordt ziet een aantal inwoners de kans om het plein ook direct aantrekkelijker te maken. Zij zijn een initiatiefgroep gestart en hebben al mooie ideeën met ons gedeeld. We zijn blij met dit initiatief. Wel hebben we aangegeven dat de kosten die buiten de begroting van de gemeentelijke werkzaamheden vallen op een andere wijze gefinancierd moeten worden, bijvoorbeeld met subsidies of crowdfunding.

Alles in beeld

Naast het contact met de initiatiefgroep spraken we de afgelopen periode ook met veel partijen die gebruikmaken van het kerkplein, zoals aanwonenden, kermisexploitanten en het bestuur van het Olsterfeest. Om een goed beeld te krijgen of de huidige parkeerplaatsen goed benut voerden we ook een parkeeronderzoek uit. Kortom: er is een duidelijk beeld van het gebruik van het kerkplein en van ieders wensen en ideeën.  

Reageren op ontwerpschetsen 

Samen met de initiatiefgroep en een landschapsontwerper maken we 2 of 3 ontwerpschetsen voor het kerkplein. Deze schetsen leggen we voor aan onze inwoners van Olst en belanghebbenden van het kerkplein. De initatiefgroep maakt hiervoor een video tegen die tijd waarin zij Olsternaren oproepen om iets te vinden van de schetsen, zodat het een zo veel mogelijk gedragen plan wordt van de Olsternaren en de gebruikers van het kerkplein. De schetsen delen we daarom op deze pagina, in de IJsselberichten en onze Facebookpagina. Daarnaast hopen we een inloopmoment te kunnen organiseren. Maar dit is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. We vragen daarbij om te reageren op de ontwerpschetsen. Alle reacties en het beste van alle schetsen verwerken we tot één schets. Deze werken we verder uit en berekenen we door. Zo ontstaat er een definitief ontwerp die we natuurlijk graag met jullie delen op de genoemde media.

Financiering

We hebben kosten voor de gemeentelijke werkzaamheden (riolering en groen vervangen) opgenomen in onze begroting. Doordat we voor de aanleg van groen en riolering de klinkers uit het plein halen is er ook geld om te bedenken op welke plekken we welke functies willen invullen. De kosten om het plein eventueel verder te verfraaien zijn niet opgenomen in het budget. We hebben enkel de noodzakelijke kosten begroot. Dit ook in kader van de heroverweging waarbij we goed op moeten letten wat nut en noodzaak is om het gemeenschapsgeld aan uit te geven. De kosten voor het eventueel verder verfraaien van het plein moeten daarom op een andere wijze gefinancierd worden, bijvoorbeeld met subsidies of crowdfunding. We onderzoeken de mogelijkheden samen met de initiatiefgroep. Zij kunnen (soms) subsidies aanvragen die de gemeente zelf niet aan kan vragen. 

Wethouder Blind en Herman Menkveld te horen op Salland1

Op 6 oktober 2021 waren wethouder Marcel Blind en initatiefgroeplid Herman Menkveld te gast bij Salland1 om te praten over de plannen van het Kerkplein in Olst. 

Planning

De verwachting is dat de werkzaamheden rond april/mei 2022 starten, zodat iedereen van af de zomer 2022 kan genieten van het vernieuwde kerkplein in Olst, dat dan ook voorzien is van een TIP (Toeristisch Informatie Punt). Het groen wordt in het plantseizoen (vanaf oktober 2022) aangelegd.  

Vragen of tips?

Voor vragen of tips kun je contact opnemen met:

  • Gerry Herbst via 06-53495391 > omwonende en lid van initiatiefgroep
  • Dennis Elshof via 06-19630674 > projectleider gemeente Olst-Wijhe
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen