Kerkplein Olst

De riolering en het groen op het Kerkplein in Olst worden vervangen. De laatste kastanjebomen die er nog staan worden verwijderd vanwege ziekte. Kortom: het plein gaat op de schop. Een uitgelezen kans om het plein van meer groen te voorzien en levendiger te maken vindt de initiatiefgroep. Zij hebben afgelopen jaar samen met ons gekeken naar de (on)mogelijkheden en wensen voor de ‘eyecatcher’ van Olst: het Kerkplein.

Ontwerpschetsen  

We hebben - samen met de initiatiefgroep en twee ontwerpers - 3 ontwerpschetsen gemaakt voor het Kerkplein. Daarin zijn de  uitgangspunten en wensen van de initiatiefgroep, gebruikers van het Kerkplein, belanghebbenden en de gemeente meegenomen. Aan het begin van de zomer hebben we de 3 ontwerpschetsen voor het Kerkplein ook breed gedeeld in Olst. We vroegen hierbij naar ieders mening. Daar is volop gebruik van gemaakt. De betrokkenheid is dus groot. Leuk! Daarnaast hebben we ook gesproken met de direct omwonenden om te vragen naar hun wensen en ideeën. 

Reactienota  

We hebben alle reacties verwerkt in een zogeheten reactienota. In de reactienota kun je alle vragen/tips/opmerkingen bekijken en kun je ook zien wat we daarmee hebben gedaan of gaan doen.  

Definitief ontwerp

Op basis van alle reacties en de uitgesproken voorkeuren, wordt schetsontwerp A verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De voorkeur per ontwerp is als volgt: 31 voorkeur voor ontwerp A, 7 voorkeur voor ontwerp B en 32 voorkeur voor ontwerp C. 

We hebben er bewust voor gekozen om geen stemming te organiseren. Niet elke mening of argument weegt even zwaar. Iemand die direct aan het plein woont, heeft namelijk eerder met voor- of nadelen te maken dan iemand die verder weg woont. Doorslaggevend waren de opmerkingen over het parkeren. Een aantal direct aanwonenden heeft aangegeven dat zij meer overlast verwachten van de haakse parkeervakken van ontwerp C dan de parkeerkoffer van ontwerpen A en B. Daarnaast hebben enkele bewoners wellicht terecht aangegeven dat het haaks parkeren mogelijk een minder veilige invulling is dan de parkeeroplossing van ontwerpen A en B. Deze argumenten maken dat wij er samen met de initiatiefgroep voor kiezen om ontwerp A verder uit te werken tot een technisch ontwerp voor uitvoering.

Schetsontwerp A wordt verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Zodra het definitieve ontwerp klaar is delen we dit met de direct omwonenden, de ondernemers en de gebruikers van het Kerkplein en natuurlijk ook met onze inwoners. Dit doen we via de Huis-aan-Huis-Reklamix, op www.olst-wijhe.nl/kerkpleinolst en via onze socials. Daarnaast is het definitieve plan tegen die tijd ook te bekijken in het Holstohus. 

Planning

Als de financiën rond zijn gaan we de opdracht aanbesteden en uitvoeren. Wanneer we hier precies mee starten is afhankelijk van de planning van de nutsbedrijven die erbij betrokken zijn en ook van de levertijden van de benodigde materialen. We proberen zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken. We streven ernaar om voorjaar 2023 te starten met de uitvoering.  

Hoe zit het met de financiën?  

We hebben de kosten voor de gemeentelijke werkzaamheden (riolering en groen vervangen) opgenomen in de gemeentelijke begroting. De kosten om het plein te voorzien van meer groen dan voorheen en het plein levendiger te maken zijn niet opgenomen in het budget. Dit in het kader van de heroverweging waarbij de gemeente goed op moet letten wat nut en noodzaak is om het gemeenschapsgeld aan uit te geven. De kosten voor het eventueel verder verfraaien van het plein moeten daarom op een andere wijze gefinancierd worden, bijvoorbeeld met subsidies of crowdfunding. De gemeente en de initiatiefgroep hebben hier al vele stappen in gezet. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van subsidies en daarbij krijgen we ook hulp van Stichting Eetbaar Olst-Wijhe en de leden van het Centrumarrangement. Provincie Overijssel heeft een subsidieaanvraag van Eetbaar Olst-Wijhe gehonoreerd waardoor  30.000, - ingezet kan worden voor de vergroening van het plein. We verwachten dat schetsontwerp A past binnen het nu beschikbare budget. Als het ontwerp is uitgewerkt tot een definitief ontwerp toetsen we of dit klopt. 

Zelf een (financiële) bijdrage leveren 

Iedere (financiële) bijdrage is welkom. Wil je bijvoorbeeld helpen met de beplanting of het metselen van een muurtje? Of wil je een financiële bijdrage leveren? Dan kun je contact opnemen met Dennis of Gerry.  

Contact 

Heb je vragen? Neem dan contact op met: 

  • Gerry Herbst-Verkerk van de initiatiefgroep via 06-53495391 
  • Dennis Elshof van de gemeente via 06-19630674 (tijdens kantooruren) 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Reactienota Kerkplein Olst  pdf 119,5 KB Download
Schetsontwerp A - Kerkplein Olst  pdf 3.321,0 KB Download
Samenvatting Ontwerpuitgangspunten en wensen voor Kerkplein Olst  pdf 81,9 KB Download
Notitie parkeeronderzoek Kerkplein Olst  pdf 358,8 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen