Over deze website

De website van de gemeente Olst-Wijhe is er voor informatie en voor dienstverlening. De gemeente Olst-Wijhe is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. U mag er op rekenen dat de informatie kloppend is en actueel.

Verkeerde informatie?

Wij doen ons best om alle informatie goed weer te geven. Toch kan het gebeuren dat er verkeerde of verouderde informatie op de website staat. Wilt u het ons laten weten als er iets niet klopt op de website? Met uw hulp kunnen wij de website verbeteren. U kunt ons hierover bellen of mailen. Binnen 2 werkdagen behandelen wij uw melding en ondernemen wij eventueel actie.

Beantwoording e-mail

Stuurt u een e-mail, dan reageren wij binnen twee werkdagen op eenvoudige vragen. Op meer complexe vragen ontvangt u in ieder geval binnen tien werkdagen een (voortgangs)bericht. Geeft de inhoud (in verband met wettelijke procedures en termijnen) aanleiding om uw (aan)vraag formeel te registreren, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging van ons. U krijgt vervolgens antwoord per brief. Voor (aan)vragen die wij registreren, geldt een wettelijke afhandeltermijn die per (aan)vraag verschilt. Wij maken geen gebruik van e-mail voor het verzenden van besluiten of het sluiten van overeenkomsten.

Servicenormen

Voor de afhandeling van (aan)vragen zijn de normen uit ons kwaliteitshandvest leidraad. Wij passen onze servicenormen regelmatig aan op de nieuwe wetgeving en op nieuwe inzichten. Daarbij nemen wij uw opmerkingen over onze dienstverlening ter harte. Hebt u een verbetersuggestie, dan horen wij dat graag. Dit kan via ons klantcontactcentrum, tel. 14 0570 of per e-mail.

Privacy

Gemeente Olst-Wijhe maakt voor haar website www.olst-wijhe.nl en haar subsites gebruik van privacyregels. Samengevat houden deze regels in, dat wij informatie die u ons geeft vertrouwelijk behandelen. Gegevens over u of uw adres worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Lees de volledige privacyverklaring.

Toegankelijkheid

Wij voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Lees onze toegankelijkheidsverklaring.

Beveiliging

Wij hechten veel belang aan de beveiliging van onze systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat er een zwakke plek in 1 van onze systemen te vinden is. Wanneer u een zwakke plek ontdekt, horen wij dit graag van u, zodat wij snel maatregelen kunnen nemen. Hoe u dit kunt melden en welk beleid wij hanteren, leest u op Responsible Disclosure.

Hulp

Hebt u een vraag over de website of hebt u hulp nodig? Neem dan contact op met het webteam Olst-Wijhe.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen