Responsible Disclosure

Wij hechten veel belang aan de beveiliging van onze systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat er een zwakke plek in onze systemen te vinden is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, horen wij dit graag van u, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen. Door het maken van een melding verklaart u zich als melder akkoord met de afspraken die hieronder staan over Responsible Disclosure. Wij handelen uw melding volgens deze afspraken af.

Wat vragen wij van u?

 • Mail uw bevindingen naar security-alert@dowr.nl.
 • Geef genoeg informatie om het probleem te reproduceren, zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende. Bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Wij houden ons aanbevolen voor tips die ons helpen het probleem op te lossen. Beperkt u zich daarbij wel graag tot verifieerbare feitelijkheden die betrekking hebben op de door u geconstateerde kwetsbaarheid. Vermijd dat uw advies in feite neerkomt op reclame voor specifieke (beveiligings)producten.
 • Uw gegevens achter te laten zodat we met u in contact kunnen treden om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal één e-mailadres of telefoonnummer achter.
 • Dien de melding a.u.b. zo snel mogelijk in na ontdekking van de kwetsbaarheid.

Wat is niet toegestaan?

 • Het plaatsen van malware, noch op onze systemen noch op die van anderen.
 • Het zogenaamde “bruteforcen” van toegang tot systemen. Het gebruik maken van social engineering.
 • Het openbaar maken of aan derden verstrekken van informatie over het beveiligingsprobleem voordat het is opgelost.
 • Het verrichten van handelingen die verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen en te melden. In het bijzonder waar het gaat om het verwerken (waaronder het inzien of kopiëren) van vertrouwelijke gegevens waar u door de kwetsbaarheid toegang toe heeft gehad. In plaats van een hele database te kopiëren, kunt u normaal gesproken volstaan met bijvoorbeeld een directory listing. Het veranderen of verwijderen van gegevens in het systeem is nooit toegestaan.
 • Het gebruik maken van technieken waarmee de beschikbaarheid en/of bruikbaarheid van het systeem of services wordt verminderd (DDoS-aanvallen).
 • Het op wat voor (andere) wijze dan ook misbruik maken van de kwetsbaarheid.

Wat mag u van ons verwachten?

 • Voldoet u u aan alle voorwaarden die hierboven staan? Dan doen wij geen strafrechtelijke aangifte tegen u en spannen ook geen civielrechtelijke zaak tegen u aan.
 • Als blijkt dat u een van de voorwaarden toch heeft geschonden, kunnen wij alsnog besluiten om gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen.
 • Wij behandelen een melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens van een melder niet zonder diens toestemming met derden. Tenzij wij daar volgens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn.
 • Wij delen de ontvangen melding altijd met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Zo borgen wij dat gemeenten hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen.
 • In overleg kunnen we, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid. Anders blijft u anoniem.
 • Wij sturen u binnen 1 werkdag een (automatische) ontvangstbevestiging.
 • Wij reageren binnen 3 werkdagen op een melding met een (eerste) beoordeling van de melding en eventueel een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij lossen het door u gemelde beveiligingsprobleem zo snel mogelijk op. Daarbij proberen we u goed op de hoogte te houden van de voortgang. Wij proberen nooit langer dan 90 dagen te doen over het oplossen van het probleem. Wij zijn daarbij vaak wel mede afhankelijk van toeleveranciers.
 • In overleg kan worden bepaald of en op welke wijze over het probleem wordt gepubliceerd, nadat het is opgelost.
 • Wij bieden u een passende beloning als dank voor de hulp, afhankelijk van de ernst van het beveiligingsprobleem en de kwaliteit van de melding.  Het moet hierbij wel gaan om een nog onbekend en serieus beveiligingsprobleem. *

*Gemeente Olst-Wijhe is niet aansprakelijk voor eventuele belastingen, douanekosten, verborgen of overige bijkomende kosten met betrekking tot de ontvangst van de beloning. Het afhandelen van dergelijke financiële verplichtingen zijn uw verantwoordelijkheid.

Hebt u vragen over responsible disclosure?

Neem contact ons op of e-mail uw bevindingen naar security-alert@dowr.nl.

Deel dit
Mail
Bellen