Verkeer Olst

De Structuurvisie Ruimte voor Initiatief en Innovatie geeft het toekomstbeeld voor Olst-Wijhe. Eén van de aandachtspunten is het verkeer in Olst. Voordat de Structuurvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad laat de gemeente Goudappel Coffeng (adviesbureau Mobiliteit) verdiepend en breder onderzoek doen naar de verkeerssituatie in Olst. Onderdeel daarvan is het toetsen van de verkeerssituatie aan de mobiliteitsladder conform de provinciale omgevingsvisie. Daarbij wordt gekeken naar de leefbaarheid en veiligheid van het dorp. Voor het onderzoek wordt een ingesteld met afgevaardigden van de verenigingen voor plaatselijk belang uit Olst, Boskamp en Eikelhof aangevuld met drie inwoners die ook betrokken zijn geweest bij de quick-win maatregelen die eerder zijn gerealiseerd rondom het verkeer in Olst. De gemeente gaat ook gesprekken voeren met de provincie Overijssel, de bedrijven aan de Industrieweg, de Veiligheidsregio en ProRail. Op basis van het geheel wil de gemeente een goede afgewogen keuze maken voor een mogelijke rondweg in Olst.

Spring naar einde van Recente berichten

Terinzagelegging structuurvisie verkeer Olst

Foto Verkeer Olst Olst-Wijhe

Wij hebben Goudappel Coffeng (adviesbureau Mobiliteit) verdiepend en breder onderzoek laten doen naar de verkeerssituatie in Olst. Tijdens dit onderzoek zijn extra verkeerstellingen gehouden zodat inzicht is verkregen in het aantal verkeersbewegingen en de bestemming van het verkeer. Op basis daarvan heeft Goudappel Coffeng verschillende mogelijke oplossingen nader onderzocht. Dit onderzoek en de conclusies zijn vastgelegd in het rapport ‘Verkeerssituatie Olst’.

Uitnodiging informatieavond structuurvisie verkeer Olst

Wij hebben Goudappel Coffeng (adviesbureau Mobiliteit) verdiepend en breder onderzoek laten doen naar de verkeerssituatie in Olst. Tijdens dit onderzoek zijn verkeerstellingen gehouden zodat inzicht is verkregen in het aantal verkeersbewegingen. Op basis daarvan heeft Goudappel Coffeng verschillende mogelijke oplossingen verder onderzocht.

Structuurvisie verkeer Olst

Foto Jan Hooglandstraat Olst Olst-Wijhe

Tellingen verdiepend onderzoek besproken in begeleidingsgroep.

Eerste bijeenkomst Begeleidingsgroep Structuurvisie verkeer Olst

Foto Jan Hooglandstraat Olst Olst-Wijhe

Op woensdag 5 april is de Begeleidingsgroep Structuurvisie verkeer Olst voor het eerst bij elkaar geweest. De begeleidingsgroep bestaat naast vertegenwoordigers van de gemeente en het bureau dat het onderzoek gaat uitvoeren uit afgevaardigden van de verenigingen voor plaatselijk belang uit Olst, Boskamp en Eikelhof aangevuld met drie inwoners die ook betrokken zijn geweest bij de quick-win maatregelen die eerder zijn gerealiseerd rondom het verkeer in Olst. Dat zijn de rijschoolhouder Huig van Dam, ondernemer Albert Beltman en Rutger van Aken.

Spring naar begin van Recente berichten

Oudere berichten

Spring naar einde van Oudere berichten
Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Verdiepend en breder onderzoek naar verkeer Olst 06 april 2017 om 13:45
Spring naar begin van Oudere berichten
 
Spring naar einde Spring naar begin