Financiële tegemoetkomingen

Heb je een laag inkomen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming.

Reductieregeling

Is je inkomen gelijk aan of lager dan 110% van de voor jou geldende bijstandsnorm? Dan kun je voor bepaalde kosten een bijdrage van de gemeente krijgen. Bijvoorbeeld voor kosten die samenhangen met sociaal-culturele, recreatieve, culturele en/of sportieve activiteiten. Kijk voor de voorwaarden en het aanvraagformulier op de pagina reductieregeling.

Collectieve zorgverzekering

Met Salland Zorgverzekeringen hebben wij afspraken gemaakt over een passende zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Deze collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. Bij de collectieve zorgverzekering betaalt de gemeente mee aan de kosten voor de premie. Zo blijft de premie voor jou betaalbaar, bent je goed verzekerd en verkleint je de kans op onverwachte kosten aanzienlijk. Ga voor de voorwaarden en het aanvraagformulier naar de pagina collectieve zorgverzekering.

Financiële tegemoetkoming in de ziektekosten

Heb je een collectieve zorgverzekering via de gemeente bij Salland Verzekeringen? Dan ontvang je automatisch een tegemoetkoming van maximaal € 400,- per jaar. Heb je een andere aanvullende zorgverzekering afgesloten? Dan kun je deze tegemoetkoming van maximaal € 400,- per jaar aanvragen.

Bijzondere bijstand

Sta je onverwacht voor kosten en heb je daarvoor geen geld opzij kunnen zetten? Is het onmogelijk de kosten ergens anders vergoed te krijgen? Dan kun je mogelijk voor bijzondere bijstand in aanmerking komen.

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dat zijn extra, noodzakelijke kosten die je bijvoorbeeld moet maken door ziekte, een handicap of om sociale redenen. De kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen. Vraag bijzondere bijstand op tijd aan. Wanneer kosten ouder zijn dan drie maanden, komen deze niet meer voor vergoeding in aanmerking in het kader van de bijzondere bijstand.

Je kunt deze bijdrage ook aanvragen als jouw inkomen hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. De bijdrage wordt berekend naar rato van jouw inkomen. Wel is de vermogensgrens van toepassing. Voorwaarden en het aanvraagformulier vind je op de pagina bijzondere bijstand.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heb je een laag inkomen en kun je daardoor de belastingen en heffingen niet betalen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat je de aanslag van de Regionale Belastingsamenwerking en het Waterschap (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen. Je vraagt kwijtschelding aan bij de Regionale Belastingsamenwerking.

3 jaar of langer een laag inkomen?

Voor de volgende 3 regelingen geldt dat je 3 jaar of langer van een inkomen op 110% van
de bijstandsnorm moet hebben geleefd, en over de afgelopen 3 jaar geen vermogen boven de geldende vermogensgrens hebt gehad.

  • Computerregeling
    Voor de aanschaf van een computer, laptop of tablet kunnen wij een bijdrage verstrekken. Vraag de bijdrage aan voordat je de kosten maakt. Voor deze regeling geldt een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm. Ook is de vermogensgrens van toepassing. Voorwaarden en het aanvraagformulier vind je op de pagina bijzondere bijstand.

  • Duurzame gebruiksgoederen
    De kosten voor inrichting en vervanging van normale duurzame gebruiksgoederen zoals een wasmachine, koelkast of gasfornuis, behoren tot de algemene kosten van bestaan en moeten in beginsel uit het inkomen worden betaald. Alleen inwoners die langer dan 3 jaar van een inkomen op 110% van de bijstandsnorm hebben geleefd en langer dan 3 jaar zelfstandig wonen, kunnen voor de kosten van reparatie of vervanging van duurzame gebruiksgoederen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Vraag deze bijdrage aan voordat je de kosten maakt. Op de pagina bijzondere bijstand lees je hoe je dit kunt doen. Voor deze regeling geldt een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm. Ook is de vermogensgrens van toepassing.

  • Individuele inkomenstoeslag
    De individuele inkomenstoeslag is een toeslag, die je jaarlijks kunt ontvangen als je 3 jaar hebt moeten rondkomen van een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Ook is de vermogensgrens van toepassing. De toeslag is voor inwoners ouder dan 21 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. De toeslag kan één keer per jaar worden aangevraagd. Op de pagina individuele inkomenstoeslag vind je de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Twijfel je of je in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming? Bezoek een inloopspreekuur financiële tegemoetkoming in het gemeentehuis of in het Holstohus. Of neem contact op met de medewerkers van team Werk, Inkomen en Zorg.

Deel dit
Mail
Bellen