U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bijzondere Bijstand

Heeft u bijzondere, noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen? Bijvoorbeeld kosten voor rechtsbijstand of bewindvoeringskosten. Dan kunt u voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen. Of u recht hebt op bijzondere bijstand, hangt af van uw inkomen en bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld.

 

Schriftelijk regelen
U kunt schriftelijk bijzondere bijstand aanvragen. U kunt hiervoor het pdf bestand gebruiken.

Stuur daarbij de volgende bewijsstukken op:

  • inkomensspecificaties van de laatste maand
  • bankafschriften van alle rekeningen van de afgelopen maand
  • kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
  • schuldenoverzicht

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Vergeet niet uw bewijsstukken mee te nemen.

Een aanvraag voor bijzondere bijstand handelen wij doorgaans binnen 4 weken af. De wettelijke termijn bedraagt 8 weken. 

De voorwaarden zijn:

  • Uw inkomen en vermogen is lager dan de voor u geldende vermogensgrens
  • Uw kosten zijn noodzakelijk en uw kosten zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden
  • U kunt voor de bijzondere kosten geen beroep doen op een voorliggende voorziening

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Financiële tegemoetkoming in de ziektekosten

Aanvullende zorgverzekering
Heeft u een collectieve zorgverzekering via de gemeente bij Salland Verzekeringen? Dan ontvangt u automatisch een tegemoetkoming van maximaal € 400,- per jaar. Hebt u een andere aanvullende zorgverzekering afgesloten? Dan kunt u deze tegemoetkoming van maximaal € 400,- per jaar aanvragen.

Compensatie eigen risico zorgverzekering
Hebt u het volledige wettelijke eigen risico gebruikt? Dan kunt u hiervoor jaarlijks een financiële tegemoetkoming van € 200,- aanvragen. U kunt deze bijdrage ook aanvragen als uw inkomen hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. De bijdrage wordt berekend naar rato van uw inkomen. Wel is de vermogensgrens van toepassing (het vermogen in de eigen woning telt hierbij niet mee).

Heeft u een vraag over bijzondere bijstand?

Of bezoek een inloopspreekuur financiële tegemoetkoming in het gemeentehuis of in het Holstohus.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen