U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Reductieregeling

Is uw inkomen gelijk aan of lager dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm? Dan kunt u voor bepaalde kosten een bijdrage van de gemeente krijgen. Bijvoorbeeld voor kosten die samenhangen met sociaal-culturele, recreatieve, culturele en/of sportieve activiteiten, zoals:

 • Abonnement op krant of tijdschrift;
 • Abonnement op schouwburg, bibliotheek, musea en/of zwembad;
 • (Vrijwillige) ouderbijdrage van school;
 • Ouderbijdrage voor peuterspeelzaal en kinderopvang;
 • Entreebewijs bioscoop of pretpark;
 • Voordeelurenkaart van de Nederlandse Spoorwegen;
 • Telefoonkosten en kosten van internet;
 • Contributie voor sportvereniging en kosten sportkleding.

Hoogte van de bijdrage

 • Bent u gehuwd of samenwonend? Dan is de bijdrage € 250,- per kalenderjaar.
 • Hebt u geen echtgenoot/partner waarmee u samen een huishouding vormt? Dan kunt u een bedrag ontvangen van € 200,- per kalenderjaar.
 • Voor kinderen geldt een inkomensgrens voor ouders van 130%. Voor elk inwonend kind (jonger dan 18 jaar) kan dit bedrag verhoogd worden met € 550,- per kalenderjaar.

Schriftelijk regelen
U kunt schriftelijk een vergoeding vanuit de reductieregeling aanvragen. U kunt hiervoor het pdf bestand gebruiken.

Stuur daarbij de volgende gegevens op:

 • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Financiële tegemoetkomingen;
 • kopie van uw geldige identiteitskaart of paspoort;
 • bewijsstukken van inkomsten van de afgelopen maand; en
 • betalingsbewijs van de gemaakte kosten.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u een aanvraag in het kader van de reductieregeling doen. Vergeet niet uw bewijsstukken mee te nemen.

Een aanvraag in het kader van de reductieregeling handelen wij doorgaans binnen 4 weken af. De wettelijke termijn bedraagt 8 weken. 

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet u:

 • tenminste 18 jaar oud zijn;
 • in de gemeente Olst-Wijhe ingeschreven staan; en
 • uw netto inkomen het bedrag van 110% van de voor u geldende bijstandsnorm niet overschrijden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hebt u een vraag over de reductieregeling?

Of bezoek een inloopspreekuur financiële tegemoetkoming in het gemeentehuis of in het Holstohus.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen