Kwijtschelding belastingen en heffingen

Heb je een laag inkomen en kun je daardoor de belastingen en heffingen niet betalen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat je de aanslag van de Regionale Belastingsamenwerking (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen. De gemeente verleent geen kwijtschelding meer voor de aanslag van het waterschap (GBLT).

Voor kwijtschelding van belastingen en heffingen van de Regionale Belastingsamenwerking, vul je het aanvraagformulier volledig in. Het ingevulde aanvraagformulier stuur je met alle gevraagde gegevens naar:

Regionale Belastingsamenwerking
T.a.v. DOWR/Vorderingen
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Aan de balie regelen
Je kunt kwijtschelding ook aanvragen bij de balies van Publiekszaken in het gemeentehuis in in het Holstohus. Hiervoor moet je wel eerst telefonisch een afspraak maken. 

Hoe verloopt de aanvraag?
De Regionale Belastingsamenwerking behandelt jouw aanvraag. Je ontvangt per post een ontvangstbevestiging zodra jouw aanvraag is geregistreerd. De aanslag wordt daarna automatisch geblokkeerd, zodat er geen geld wordt ingevorderd. Hierover krijg je geen bericht. Van de Regionale Belastingsamenwerking ontvang je een beschikking over de toekenning of afwijzing van jouw aanvraag.

Kom je in aanmerking voor kwijtschelding? Dan staat in de beschikking of het gaat om een gedeelte of de gehele aanslag. Voor bepaalde belastingen kun je maar voor een deel kwijtschelding krijgen. Het gedeelte waarover geen kwijtschelding wordt verleend, moet je eerst betalen. Pas na deze betaling ontvang je de definitieve kwijtschelding voor de rest van de aanslag.

Kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan staat op de beschikking de reden van afwijzing vermeld. Je moet dan de aanslag betalen.

Wat heb je nodig? Gegevens over:

 • De hoogte van jouw inkomen.
 • Bankafschriften en het saldo van jouw lopende rekening over de hele maand die vooraf gaat aan jouw aanvraag.
 • Bankafschriften en het saldo van jouw spaarrekening over de hele maand die vooraf gaat aan jouw aanvraag.
 • Heb een partner, dan ook een overzicht van het inkomen van jouw partner.
 • Gegevens over jouw hypotheek.
 • Gegevens over eventueel ontvangen of betaalde alimentatie en onderhoudsbijdrage.
 • De hoogte van jouw premie ziektekostenverzekering.
 • De voorschotbeschikking Toeslagen.
 • De schuld aan de belastingdienst en de aflossingen hierop.
 • Jouw huurspecificatie.
 • Het kenteken van jouw auto.
 • De beschikking van jouw heffingskorting(en) en belastingteruggaven.

Bewijslast
Alles wat je op het formulier invult (met uitzondering van jouw personalia), moet je kunnen bewijzen. Zo moet de hoogte van jouw inkomen blijken uit (een kopie van) je loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van je bankrekeningen uit (kopieën van) je bankafschriften. Wanneer de gemeente je formulier niet kan controleren, wordt jouw aanvraag afgewezen.

Kwijtschelding
Kwijtschelding van belastingen en heffingen vraag je aan binnen 3 maanden na de (laatste) betaling.

 • Nadat je de belastingaanslag hebt ontvangen, vraag je de kwijtschelding zo snel mogelijk aan.
 • Heb je de aanslag al betaald, dan kun je binnen 3 maanden na de (laatste) betaling kwijtschelding aanvragen. Wordt de kwijtschelding toegekend, dan ontvang je het teveel betaalde bedrag terug.
 • Je hoeft de belastingaanslagen pas te betalende nadat je bericht krijgt over de afwijzing van jouw aanvraag tot kwijtschelding.

Betalingsregeling en/ of uitstel van betaling
Een betalingsregeling en/of uitstel van betaling vraag je aan voor de laatste vervaldag van de aanslag.

Of je voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van jouw financiële situatie. Ook de financiële positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. Bij de toets van jouw aanvraag om kwijtschelding worden wettelijke normbedragen gebruikt. Wanneer je vraagt om kwijtschelding, dan worden jouw inkomensgegevens vergeleken met de wettelijke normbedragen. Daarnaast gelden onderstaande voorwaarden:

 • De aanslag gemeentelijke belastingen staat op jouw naam.
 • Je hebt geen overwaarde op een eigen woning.
 • je bezit geen motorvoertuig(en) die meer waard is (zijn) dan € 3.350,00 tenzij je kunt aantonen dat jouw motorvoertuig onmisbaar is vanwege ziekte, invaliditeit of werk;
 • komt het totale saldo op alle bank- en spaarrekeningen boven een bepaald bedrag uit? Dan wordt jouw verzoek afgewezen. Dit bedrag berekenen wij als volgt: het maandinkomen waar je volgens de Participatiewet recht op zou hebben + de rekenhuur van 1 maand min de wooncomponent + de ziektekostenpremie van 1 maand min de normpremie (Uitvoeringsregeling invorderingsweg 1990, afd 2, art. 12 d).
Gezinssituatie Aanvrager geboren vóór 1 januari 1935 Partner geboren vóór 1 januari 1935 Vermogensnorm
Gehuwd/samenwonend ja ja € 9.000,00
Gehuwd/samenwonend ja nee € 6.725,00
Gehuwd/samenwonend nee ja € 6.725,00
Gehuwd/samenwonend nee nee € 4.350,00
Alleenstaande ouder ja nvt € 6.350,00
Alleenstaande ouder nee nvt € 3.950,00
Alleenstaand ja nvt € 5.675,00
Alleenstaand nee nvt € 3.275,00

Geen kwijtschelding

Je krijgt geen kwijtschelding als je voldoende betalingscapaciteit hebt. Ook krijg je geen kwijtschelding als je vermogen hebt. De wetgever gaat er dan vanuit dat je de aanslag kunt betalen. Bovendien krijg je ook geen kwijtschelding als:

 • Je het kwijtscheldingsformulier niet volledig of onjuist hebt ingevuld.
 • Je de aanvullende informatie niet levert die bij het kwijtscheldingsformulier is gevraagd.
 • Je onjuiste gegevens hebt aangeleverd.
 • Er vermoeden bestaat dat er onwil is om te betalen.
 • Het feit dat je niet kunt betalen, aan jezelf is te wijten.
 • Er binnen korte tijd wijzigingen in jouw financiële situatie worden verwacht.
 • Er sprake is van sterk wisselende inkomens.

Betalingsregeling

Kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding, maar heb tijdelijk onvoldoende geld? Dan kun je in aanmerking komen voor een betalingsregeling.

Ben je het niet eens met de beslissing over jouw kwijtschelding? Dan kun je bezwaar maken. Dit doe je binnen 10 dagen na de datum van de bekendmaking. In jouw bezwaarschrift moet je vermelden/meesturen:

 • Je naam en adres.
 • De datum.
 • Tegen welk besluit je bezwaar maakt.
 • Zo mogelijk een kopie van dit besluit.
 • Reden van jouw bezwaar.
 • Je handtekening.

Je stuurt jouw (ingescande) bezwaar naar 
Regionale Belastingsamenwerking
T.a.v. DOWR/Vorderingen
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Waarvoor kun je kwijtschelding aanvragen?

Belasting Kwijtschelding
Onroerende zaakbelasting Nee
Rioolrecht Ja
Afvalstoffenheffing basistarief Ja
Variabel tarief per aanbieding Nee

Kwijtschelding waterschapsbelastingen (GBLT)Andere regelingen bij laag inkomen
Kwijtschelding is 1 van de regelingen die de gemeente Olst-Wijhe heeft om mensen met een laag inkomen te helpen. Op de pagina laag inkomen lees je welke regelingen er nog meer zijn.

Je kunt niet meer met 1 formulier kwijtschelding aanvragen voor de belastingen van de Regionale Belastingsamenwerking en de waterschapsbelastingen van GBLT. Kwijtschelding voor de aanslag van GBLT vraag je aan via www.gblt.nl/kwijtschelding

Heb je vragen over je kwijtschelding? 

 • Neem online contact met ons op
 • Mail ons via kwijtschelding@dowr.nl
 • Bel ons op (0570) 693350.
 • Stuur post naar Regionale belastingsamenwerking Financiële Administratie, t.a.v. kwijtschelding, Postbus 5000, 7400 GC Deventer.
 • Bekijk hoe je ons op andere manieren bereikt.
Deel dit
Mail
Bellen