U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Individuele inkomenstoeslag

Leeft u al minimaal 3 jaar van een laag inkomen en vermogen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Een individuele inkomenstoeslag is een extra geldbedrag. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet kunt u de individuele inkomenstoeslag jaarlijks aanvragen. Dit bedrag kunt u naar eigen inzicht besteden.

Schriftelijk regelen
U kunt schriftelijk een individuele inkomenstoeslag aanvragen. U kunt hiervoor het pdf bestand gebruiken.

Stuur daarbij de volgende gegevens op van alle gezinsleden(alleen wanneer u nog geen 3 jaar een uitkering van de gemeente Olst-Wijhe ontvangt):

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart, géén rijbewijs);
 • inkomensspecificaties van de laatste maand;
 • alle jaaropgaven van de afgelopen 3 kalenderjaren;
 • bankafschriften van alle rekeningen van de afgelopen maand;
 • vermogensgegevens van de afgelopen 3 kalenderjaren;
 • schuldenoverzicht.

Hebt u een eigen woning?
Stuur ons dan ook:

 • bewijsstukken met betrekking tot de WOZ-waarde en de huidige restschuld;
 • bewijsstukken van uw overige bezittingen.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Vergeet niet uw bewijsstukken mee te nemen.

Een aanvraag voor een individuele inkomenstoeslag handelen wij doorgaans binnen 4 weken af, de wettelijke termijn bedraagt 8 weken. 

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet u:

 • 21 jaar of ouder zijn, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
 • in de gemeente Olst-Wijhe ingeschreven staan;
 • gedurende een ononderbroken periode van 36 maanden een (gezamenlijk) inkomen/uitkering ontvangen die niet hoger is geweest dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. Actuele bijstandsnormen vindt u op www.minszw.nl;
 • geen vermogen bezitten boven de voor u geldende vermogensgrens van de Participatiewet;
 • in de afgelopen 12 maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag of individuele inkomens toeslag hebben ontvangen.

U hebt geen recht op de individuele inkomens toeslag, wanneer:

 • U (of uw partner) op de aanvraagdatum jonger bent dan 21 jaar of ouder dan pensioengerechtigde leeftijd.
 • U (of uw partner) op de aanvraagdatum nog geen 3 jaar of langer een inkomen lager dan 110%(*) van de toepasselijke bijstandsnorm heeft. 
 • U een studie volgt als bedoeld in de Wet Studiefinanciering (W.S.F.).
 • Als er in de laatste 12 maanden sprake is geweest van het verwijtbaar niet nakomen van arbeids- en/of re- integratieverplichtingen, waarvoor een maatregel van 20% of meer is opgelegd.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hebt u vragen over individuele inkomenstoeslag?

Of bezoek een inloopspreekuur financiële tegemoetkoming in het gemeentehuis of in het Holstohus.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen