Informatie over de Energievisie

Windmolens en zonnevelden in Olst-Wijhe: dat doen we samen!

Duurzame energie. U hebt er vast wel eens van gehoord. In het nieuws horen we berichten over fossiele brandstoffen die opraken, maar ook over klimaatveranderingen. Overstromingen zijn aan de orde van de dag. Ook in ons land hebben we steeds meer last van het water.

Al deze dingen beïnvloeden we met ons eigen gedrag. We kunnen er dus ook wat aan doen! Samen met inwoners hebben we gewerkt aan de Ruimtelijke visie Duurzame Energie (voorheen Energievisie). In de visie staat waar en onder welke voorwaarden de ontwikkeling van zon en wind mogelijk worden gemaakt.

Windenergie in Olst-Wijhe; advies over wet- en regelgeving

In 2016 actualiseerde Bosch & van Rijn het toetsingskader uit 2010 voor windenergie met als resultaat vijf onderzoeksgebieden op het grondgebied van de gemeente Olst-Wijhe. Hiervoor is het gehele grondgebied onderzocht op harde belemmeringen vanuit wet- en regelgeving. Onze ruimte voor duurzame energie met behulp van grote windmolens wordt onder andere beperkt door de laagvliegroute van Defensie.

Zo zijn er meer belemmeringen die in het rapport Advies over wet- en regelgeving windenergie Olst-Wijhe worden genoemd. Deze belemmeringen maken dat onze onderzoeksgebieden beperkt zijn tot de vijf die nu op de kaart zijn gezet. Hiermee zijn we er zeker niet. Er zijn nog tal van voorwaarden te stellen en keuzes te maken voordat duidelijk is wat de rol van windenergie kan zijn in onze ‘energiemix’. Daarover gaat de Energievisie. Dit toetsingskader is niet vastgesteld door het college en is een intern werkdocument.

Uitkomsten Milieueffectrapportage (MER)

Via de link onderaan deze pagina vindt u de posters en banners die tijdens de informatieavond over de milieueffectrapportage (MER) gepresenteerd zijn. U vindt de volgende informatie:

  • geluid- en slagschaduwcontouren van de windenergie onderzoeksgebieden (gebied A = Marle, B = Herxen, C = Welsum, D = Den Nul, E = Boskamp)
  • uitleg over de landschappelijke beoordeling van zonnevelden
  • resultaten van het ecologische onderzoek
  • opbrengst van wind en zon in de gemeente Olst-Wijhe

N.B.: de stippen die u ziet zijn geen geplande windparken, maar onderzoeksopstellingen. Deze zijn nodig om de maximale milieueffecten te kunnen onderzoeken. Met deze resultaten markeren we de speelruimte voor de drie gebiedsateliers in juni. Tijdens de ateliers gaan we met elkaar in gesprek over welke gebieden we meer of minder geschikt vinden voor wind en zon en op welke wijze we wind- en zonneprojecten willen ontwikkelen.

Bekijk de visualisaties

Via de links onderaan deze tekst komt u bij de visualisaties van windmolens in het Olst-Wijhese landschap. In de visualisaties zijn alle opstellingen tegelijk zichtbaar. Deze situatie, dat alle onderzoeksgebieden worden benut voor windenergie, zal zich in werkelijkheid niet voordoen. De kaart met de visualisatiepunten vindt u onderaan deze pagina.

NB: de windmolens die u ziet zijn geen geplande windparken, maar onderzoeksopstellingen. Deze zijn nodig om de maximale milieueffecten te kunnen onderzoeken.

Visualisaties van molens van 120 meter ashoogte

Visualisaties van molens van 160 meter ashoogte

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Veelgestelde vragen Energievisie Olst-Wijhe  pdf 440,3 KB Download
Windmolens en zonnevelden in cijfers Olst-Wijhe  pdf 696,5 KB Download
Koersdocument grootschalige duurzame energie Olst-Wijhe  pdf 1.480,8 KB Download
Rapport Solwind Energie en Duurzaamheid in Olst-Wijhe  pdf 1.031,7 KB Download
Update hernieuwbare energie Olst-Wijhe  pdf 757,3 KB Download
Klimaatmonitor Hernieuwbare energie Olst-Wijhe  pdf 877,3 KB Download
Actualisatie Toetsingskader Windenergie Olst-Wijhe  pdf 3.130,3 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen