U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Laatste nieuws Energievisie

Lees het laatste nieuws over de energievisie.

Wind in de wachtkamer tot 1 januari 2023

Op maandag 31 mei nam de gemeenteraad een motie aan over windmolens in Olst-Wijhe. Hiermee is besloten om voorlopig geen vergunningaanvragen voor wind in behandeling te nemen en geen gebiedsprocessen voor wind te starten.

Vijf initiatieven voor zonneparken in Olst-Wijhe

Kaart zonneparken Olst-Wijhe

Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie vast. Dit betekent dat initiatiefnemers voor zonneparken zich nu bij ons kunnen melden. Sommige initiatiefnemers waren al bekend; zij hebben gewacht tot de visie was vastgesteld. Daarom zijn er nu vijf initiatieven ineens die hun plan bij willen indienen. Deze worden binnenkort besproken met omwonenden. Omwonenden hebben een belangrijke stem in het proces. Hoe het project er uiteindelijk uit komt te zien, wordt mede door hen bepaald.

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie vastgesteld

Illustratie Ruimtelijke visie duurzame energie Olst-Wijhe

Op 23 november stelde de gemeenteraad de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie en het bijbehorende toetsingskader vast. De visie is het resultaat van veel gesprekken met inwoners. Zij gaven waardevolle inbreng. De voorwaarden waaronder zonnevelden van meer dan 2 hectare en windmolens in onze gemeente kunnen worden ontwikkeld zijn nu duidelijk. Er is al een aantal zonnevelden in ontwikkeling. Het betekent niet dat het ook vaststaat dat er windmolens komen. Het betekent alleen dat nu duidelijk is hoe ze kunnen worden gerealiseerd als er een plan komt.

Gemeenteraad bespreekt Ruimtelijke Visie Duurzame Energie op 23 november

Eind 2017 begonnen wij met gesprekken met inwoners over een Energievisie, nu Ruimtelijke Visie Duurzame Energie. In ruim 15 bijeenkomsten gaven inwoners waardevolle inbreng voor de visie. In de ruimtelijke visie staat welke plekken kansrijk zijn voor windmolens en zonnevelden. Het bijbehorende toetsingskader beschrijft de voorwaarden voor zowel wind als zon. Op 23 november behandelt de gemeenteraad de visie.

Oudere berichten

Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Ruimtelijke Visie Duurzame Energie oordeelsvormend ... 12 juni 2020 om 02:30
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen