U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Vijf initiatieven voor zonneparken in Olst-Wijhe

Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie vast. Dit betekent dat initiatiefnemers voor zonneparken zich nu bij ons kunnen melden. Sommige initiatiefnemers waren al bekend; zij hebben gewacht tot de visie was vastgesteld. Daarom zijn er nu vijf initiatieven ineens die hun plan bij willen indienen. Deze worden binnenkort besproken met omwonenden. Omwonenden hebben een belangrijke stem in het proces. Hoe het project er uiteindelijk uit komt te zien, wordt mede door hen bepaald.

Kaart zonneparken Olst-Wijhe

Wat gaat er nu gebeuren?

De omwonenden ontvingen een brief waarin wij hen uitnodigen om deel te nemen aan het bewonersplatform. Zij krijgen hierbij onafhankelijke ondersteuning. Dit houdt in dat de ondersteuning niet namens de gemeente of de initiatiefnemer betrokken is. De ondersteuning blijft beschikbaar. Wij kijken in deze fase vooral of bewoners goed worden betrokken en geïnformeerd, de initiatiefnemer het vastgestelde beleid en het proces volgt en er ruimte in het plan is voor bewoners en lokale groepen om te participeren.

Uiteindelijk komt een afvaardiging van het bewonersplatform in de omgevingsadviesraad. Deze adviesraad bestaat naast omwonenden uit belangrijke partners, zoals een Plaatselijk Belang, LTO, waterschap of lokale energiewerkgroep. De gemeente is hierbij ook betrokken als partner.  De adviesraad komt met een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist uiteindelijk of het project kan worden uitgevoerd.

Meer informatie?

Meer weten over het proces? Bekijk dan het toetsingskader bij de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie op olst-wijhe.nl/energievisie. De initiatieven zijn in het buitengebied van Boerhaar, de Elshof, Den Nul en Middel. Klik op het kaartje hierboven om de initiatieven te bekijken.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen