U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie vastgesteld

Op 23 november stelde de gemeenteraad de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie en het bijbehorende toetsingskader vast. De visie is het resultaat van veel gesprekken met inwoners. Zij gaven waardevolle inbreng. De voorwaarden waaronder zonnevelden van meer dan 2 hectare en windmolens in onze gemeente kunnen worden ontwikkeld zijn nu duidelijk. Er is al een aantal zonnevelden in ontwikkeling. Het betekent niet dat het ook vaststaat dat er windmolens komen. Het betekent alleen dat nu duidelijk is hoe ze kunnen worden gerealiseerd als er een plan komt.

Illustratie Ruimtelijke visie duurzame energie Olst-Wijhe

In onze gemeente zijn vijf gebieden kansrijk voor wind. Inwoners van deze gebieden ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een gebiedsproces. Als zij dat willen, kunnen ze nu al samen in gesprek over wind in een zogenaamde omgevingsadviesraad. Dit kan al voordat er een initiatiefnemer is. Dit is uniek, want meestal komen inwoners pas in beeld als er al een ontwikkelaar is. Een gebiedsproces levert een pakket van voorwaarden op waaronder de omgevingsadviesraad wind wil toestaan in het gebied. De illustratie geeft u een beeld van de voorwaarden die de gemeenteraad vaststelde en het gebiedsproces.

De gemeenteraad beslist uiteindelijk of een project voor wind of zon mag worden ontwikkeld. Tot de Regionale EnergieStrategie (RES) 1.0 in juli 2021 wordt vastgesteld neemt de raad in elk geval geen aanvragen voor windmolens in behandeling. Als de RES 1.0 is vastgesteld en blijkt dat wind nu niet nodig is in Olst-Wijhe betekent dit niet dat er nooit wind komt. De RES wordt namelijk elke twee jaar opnieuw bekeken en zo nodig bijgesteld. Dus ook al hoeft het nu niet, kan het toch goed zijn om alvast in alle rust met elkaar het gesprek te voeren over wind.

Wat gebeurt er de komende tijd?

  • Aanvragen voor zonnevelden groter dan twee hectare worden in behandeling genomen. Projecten die een aanvraag willen doen, moeten starten met een omgevingsadviesraad.
  • We voeren gesprekken met buurregio’s en buurgemeenten en uiteraard binnen de RES West-Overijssel om samen te onderzoeken hoe windmolens en zonnevelden het beste een plek kunnen krijgen in onze regio.
  • Inwoners van de kansrijke gebieden voor wind worden uitgenodigd om een gebiedsproces te starten. Hierin bepalen zij hun eigen voorwaarden. Als zij er voor kiezen nu nog niet samen het gesprek te voeren en er komt later een initiatief, dan start er alsnog een gebiedsproces.

Hier leest u de visie en de bijbehorende documenten.

Kijk op deze pagina voor meer informatie over de visie, de RES of de energietransitie.

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen