Zorgkosten

Wij kennen een tegemoetkoming in zorgkosten. De tegemoetkoming in zorgkosten bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van het verplicht eigen risico en/of een tegemoetkoming in de kosten van je aanvullende ziektekostenverzekering.

Tegemoetkoming verplicht eigen risico

Heb je jouw verplicht eigen risico volledig besteed? Dan kun je hiervoor jaarlijks een financiële tegemoetkoming van € 200,- aanvragen. Je kunt deze bijdrage ook aanvragen als jouw inkomen hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. De bijdrage wordt berekend naar rato van jouw inkomen. Wel is de vermogensgrens van toepassing (het vermogen in de eigen woning telt hierbij niet mee). Je moet de aanvraag binnen drie maanden nadat jouw zorgverzekeraar heeft laten weten dat je jouw verplicht eigen risico volledig hebt besteed bij ons indienen. 

Tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekering 

Wanneer je een aanvullende ziektekostenverzekering hebt, kun je een tegemoetkoming in deze kosten aanvragen voor het huidige kalenderjaar. De maximale tegemoetkoming bedraagt € 400,-. Neem je deel aan de gemeentepolis? Dan ontvang je automatisch een tegemoetkoming.

Schriftelijk regelen 

Je kunt schriftelijk bijzondere bijstand aanvragen. Je kunt hiervoor het pdf-bestand gebruiken. 

Stuur daarbij de volgende bewijsstukken mee: 

  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)  
  • Inkomensspecificaties van de laatste maand  
  • Bankafschriften van alle rekeningen van de afgelopen maand  
  • Overige vermogensgegevens, zoals lijfrentepolissen 
  • Schuldenoverzicht  
  • Een overzicht waaruit blijkt dat je jouw verplicht eigen risico volledig hebt besteed en/of jouw polisblad van het huidige kalenderjaar 

Als je een uitkering van ons ontvangt  of in het afgelopen jaar eerder jouw inkomens- en vermogensgegevens hebt aangeleverd, hoef je dit niet bij de aanvraag te voegen. 

Hulp nodig? 

Heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag? Dan kun je langskomen tijdens een inloopspreekuur financiële tegemoetkomingen in het gemeentehuis of in het Holstohus.

Een aanvraag handelen wij doorgaans binnen 4 weken af. De wettelijke termijn is 8 weken.

Jij en jouw eventuele partner hebben niet genoeg geld om het eigen risico zelf volledig te betalen. Dit houdt in dat je geen vermogen mag hebben boven de vermogensgrens die voor jou geldt. Met het eventuele vermogen in jouw eigen woning houden wij geen rekening. Wel houden wij rekening met jouw inkomen.

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Neem online contact met ons op:

Deel dit
Mail
Bellen