Loketten

Onze loketten geven u meer informatie over gemeentelijke producten en diensten. U kunt uw zaken hier 24 uur per dag en 7 dagen in week regelen.

Digitaal loket

In het Digitaal loket vindt u informatie over alle producten en diensten van de gemeente, zoals informatie over een paspoort, rijbewijs of bouwvergunning. Met uw DigiD inloggegevens kunt u veel zaken direct online regelen.

Bedrijvenloket

Als ondernemer kunt u bij ons Bedrijvenloket terecht. Het bedrijvenloket geeft u informatie over regels, vergunningen en subsidies voor bedrijven.

Belastingloket

In het Belastingloket leest u meer over de verschillende soorten belastingen, zoals onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing of hondenbelasting.

Energieloket

U kunt met uw vragen over energiebesparende maatregelen terecht bij het Energieloket. U kunt online een duurzaamheidslening of een duurzaamheidspremie aanvragen.

Riool- en waterloket

Het riool- en waterloket geeft u praktische informatie over alles wat met water te maken heeft.

Zorgloket – Jeugd (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geeft u als ouder of opvoeder antwoord op vragen over opvoeding, opgroeien en de gezondheid van uw kind. U kunt online uw vraag aan een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin stellen.

Zorgloket – Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt mensen die er moeite mee hebben om deel te nemen aan de maatschappij. U kunt van ons ondersteuning of een maatvoorziening krijgen, als dit nodig is.

Vragen?

Hebt u vragen over onze loketten? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum. Dit kan ook telefonisch via 14 0570.

 
Spring naar einde Spring naar begin