Reclamefonds sport

Sportverenigingen die grootgebruiker zijn van Sporthal De Hooiberg te Olst kunnen een subsidie aanvragen voor het Reclamefonds sport. Georganiseerde incidentele activiteiten of evenementen die gelieerd zijn aan Sporthal De Hooiberg komen hiervoor in aanmerking. De activiteit moet voldoen aan vastgestelde criteria. 

Als grootgebruiker van Sporthal de Hooiberg. Of gezamenlijk met andere gebruikers kunt u subsidie aanvragen voor een activiteit die u wil organiseren.

Digitaal regelen
Vraag online een een subsidie Reclamefonds sport aan. Nadat u uw aanvraag hebt verstuurd, ontvangt u een bevestiging.

Schriftelijk regelen
U kunt schriftelijk een subsidie Reclamefonds sport aanvragen. U kunt hiervoor het pdf bestand gebruiken.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u een subsidie Reclamefonds sport aanvragen. Vergeet niet uw bewijsstukken mee te nemen.

Dien uw aanvraag voor het Reclamefonds sport tenminste 6 weken voor aanvang van de activiteit bij ons in. U ontvangt binnen 4 weken een beslissing op uw verzoek.

In de beleidsregels Reclamefonds sport staan de criteria verder uitgewerkt. 

Bent u het niet eens et onze beslissing op uw verzoek? Dan kun u bezwaar indienen. In de subsidiebeschikking staat hoe u dit kunt doen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een subsidie Reclamefonds sport? Vul dan het informatieformulier subsidies in. U ontvangt van ons een reactie of u mogelijk voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking komt.

Hebt u vragen over een subsidie Reclamefonds sport?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen