Beleidsregels subsidieverstrekking

Inleiding

Deze notitie is de uitwerking van artikel 7.2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Olst-Wijhe (ASV). Opgenomen is een overzicht van beleidsregels per soort voorziening, zoals dit in de gemeente Olst-Wijhe wordt uitgevoerd.

Soorten voorzieningen

Ten behoeve van het welzijnsbeleid maakt de gemeente Olst-Wijhe onderscheid in drie soorten voorzieningen: primaire, secundaire en tertiaire.

Primaire voorzieningen

Primaire voorzieningen zijn voorzieningen waarvoor de gemeente primair de verantwoordelijkheid op zich neemt in het belang van de inwoners. De volgende stichtingen zijn aangemerkt als primaire voorzieningen:

 • Stichting Openbare Bibliotheek Salland
 • Het Breed WelzijnsVerband Olst-Wijhe (Stichting Kulturhus Olst-Wijhe, Stichting WelZijn Olst-Wijhe, WijZ Olst-Wijhe, Evenmens en De Kern, maatschappelijke Dienstverlening)
 • Stichting Zwembad de Welters
 • Stichting Vriendendiensten Deventer
 • MEE IJsseloevers
 • Vizier antidiscriminatievoorziening

Secundaire voorzieningen

Secundaire voorzieningen zijn voorzieningen die van belang zijn voor het welzijn in onze gemeente en waarbij de gemeente een belangrijke rol wil spelen, maar waarbij de primaire verantwoordelijkheid bij de burger ligt. Deze voorzieningen leveren een bijdrage aan doelstellingen uit het gemeentelijk beleid ten aanzien van sport, jeugd, ouderen en kunst en cultuur. Voorzieningen die hiertoe gerekend worden zijn, zijn voorzieningen op het gebied van:

 • Sport
 • Amateuristische Kunstbeoefening en Cultuur
 • Recreatieve voorzieningen
 • Jeugd (gezondheidszorg)
 • Sociaal Culturele verenigingen
 • Overig maatschappelijk werk

Tertiaire voorzieningen

Tertiaire voorzieningen zijn voorzieningen die gericht zijn op het individueel welbevinden van burgers waarbij de gemeente uitgaat van een grote eigen verantwoordelijkheid van die burgers. Hiertoe behoren alle niet onder de primaire en secundaire voorzieningen te rangschikken algemene maatschappelijke activiteiten. Voorbeelden zijn:

 • Vrouwenverenigingen
 • Evenementenorganisaties
 • Zangkoren (sinds 1 januari 2015)

Periode

Vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2022

Documenttype

Beleid

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen