Beleidsregels subsidieverstrekking

Inleiding

Deze notitie is de uitwerking van artikel 7.2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Olst-Wijhe (ASV). Opgenomen is een overzicht van beleidsregels per soort voorziening, zoals dit in de gemeente Olst-Wijhe wordt uitgevoerd.

Soorten voorzieningen

Ten behoeve van het welzijnsbeleid maakt de gemeente Olst-Wijhe onderscheid in twee soorten voorzieningen: primaire en secundaire.

Primaire voorzieningen

Primaire voorzieningen zijn voorzieningen waarvoor de gemeente primair de verantwoordelijkheid op zich neemt in het belang van de inwoners. De volgende stichtingen zijn aangemerkt als primaire voorzieningen:

 • Stichting Openbare Bibliotheek Salland
 • Het Breed WelzijnsVerband Olst-Wijhe (Stichting Kulturhus Olst-Wijhe/ ut Huus)
 • Stichting Evenmens
 • Stichting Vriendendiensten Deventer
 • MEE Samen
 • Vizier antidiscriminatievoorziening

Secundaire voorzieningen

Secundaire voorzieningen zijn voorzieningen die van belang zijn voor het welzijn in onze gemeente en waarbij de gemeente een belangrijke rol wil spelen, maar waarbij de primaire verantwoordelijkheid bij de burger ligt. Deze voorzieningen leveren een bijdrage aan doelstellingen uit het gemeentelijk beleid ten aanzien van sport, jeugd, ouderen en kunst en cultuur. Voorzieningen die hiertoe gerekend worden zijn, zijn voorzieningen op het gebied van:

 • Sport (ledensubsidie)
 • Amateuristische Kunstbeoefening en Cultuur
 • Recreatieve voorzieningen
 • Jeugd (gezondheidszorg)
 • Jeugd en jongerenwerk (vrijwilligersorganisaties)
 • Overig maatschappelijk werk
 • WMO
 • Leefbaarheid in de kernen
 • Onderwijs
 • Vluchtelingenwerk
 • Buurtbus
 • Milieueducatie en voorlichting
 • Reclamefonds sport

Beschrijving

Bekijk de Beleidsregels subsidieverstrekking 2024 van de gemeente Olst-Wijhe.

Periode

Vanaf 1 januari 2024 tot 31 december 2024

Documenttype

Beleid

Deel dit
Mail
Bellen