Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Tegemoetkoming kosten medisch afval

Ieder huishouden in Olst-Wijhe scheidt het afval in grondstoffen, zoals plastic, glas en oud papier. Het restafval blijft over. Heeft u meer restafval dan andere huishoudens doordat u medisch afval heeft, dan bieden we u hiervoor een financiële tegemoetkoming. Er is nog geen techniek om medisch afval te scheiden voor hergebruik als grondstof. Het hoort bij het restafval. Hierdoor hebben inwoners met een chronische ziekte of medische beperking meer afval dan een gemiddeld huishouden. We noemen dit afval ‘onvermijdbaar medisch afval’. Ieder huishouden betaalt voor het restafval. Als u medisch afval heeft, betaalt u meer terwijl het al vervelend genoeg is dat u deze medische middelen nodig heeft.  De regeling ‘tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval’ biedt inwoners een vergoeding om hen tegemoet te komen in de extra kosten waarmee zij te maken hebben. Hieronder leest u hoe deze regeling werkt en hoe u dit kunt aanvragen.

Voor wie
Is er in uw huishouden onvermijdbaar medisch afval? De belastingplichtige, dus degene op wiens naam de aanslag afvalstoffenheffing staat, kan de regeling aanvragen. Dit hoeft niet de persoon te zijn die de medische middelen gebruikt. Degene die de middelen gebruikt, moet wel in dezelfde woning wonen (belanghebbende). Deze persoon moet ook vermeld staan op de facturen voor de medische middelen. De regeling is niet bedoeld voor jonge gezinnen met luiers. Hier gaat het niet om een medisch probleem. Daarbij is het gebruik van luiers tijdelijk en kan het ook worden vervangen door wasbare luiers. Uitzondering is ook hier onvermijdbaar afval door medische oorzaak.

Regeling
De huishoudens in Olst-Wijhe brengen gemiddeld 16 keer een zak restafval naar de ondergrondse container. Wanneer u meer restafval heeft door het medisch afval, dan trekken wij 16 afvalzakken af van uw totale aantal zakken restafval.  Met andere woorden: het afval boven de 16 afvalzakken zien wij als medisch afval. Van het aantal zakken boven de 16 wordt 50% vergoed met deze regeling.

Rekenvoorbeeld

  • U brengt per jaar 66 zakken restafval naar de ondergrondse container.
  • We rekenen 16 afvalzakken voor een gemiddeld huishouden.
  • U brengt dus 50 zakken meer weg dan een gemiddeld huishouden (66 – 16 = 50).
    Deze 50 zakken zien wij als medisch afval.
  • De helft, 25 zakken, vergoeden wij met deze regeling.

U krijgt dan een vergoeding van € 1,80 x 25 = € 45,- (€ 1,80 is de prijs per afvalzak die u in de container gooit).

Wilt u de vergoeding voor medisch afval aanvragen? Dit moet u voor 1 december doen in het jaar waarover u de vergoeding wilt ontvangen. 

Schriftelijk regelen

Bij het aanvraagformulier stuurt u het volgende mee:

  • een factuur van de apotheek, of
  • een factuur van de ziektekostenverzekeraar, of
  • een bestelformulier van de apotheek of leverancier van materiaal

Hiermee toont u aan dat in uw huishouden hulpmiddelen worden gebruikt die zorgen voor extra afval. Vermeld u op de bijlagen ook uw naam en adresgegevens. U kunt het formulier printen en opsturen naar:

Regionale belastingsamenwerking
Postbus 5000
7400 GC  Deventer

U kunt het formulier met de bewijsstukken ook mailen naar belastingen@dowr.nl.

Aan de balie regelen

Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Vergeet niet uw bewijsstukken mee te nemen. 

Kwijtschelding
Heeft u een laag inkomen en kunt u daardoor de belastingen en heffingen niet betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat u de aanslag van de Regionale Belastingsamenwerking (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen. Meer hierover kunt u lezen op de pagina Kwijtschelding.

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag.

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding moet u deze voor 1 december aanvragen. Uw vergoeding wordt dan toegepast op het restafval in het jaar van de aanvraag.

De belastingplichtige, dus degene op wiens naam de aanslag afvalstoffenheffing staat, kan de regeling aanvragen. Dit hoeft niet de persoon te zijn die de medische middelen gebruikt. Degene die de middelen gebruikt, moet wel in dezelfde woning wonen  belanghebbende). Deze persoon moet ook vermeld staan op de facturen voor de medische middelen. De regeling is niet bedoeld voor jonge gezinnen met luiers. Uitzondering is ook hier onvermijdbaar afval door medische oorzaak.

Gebruikt u medicijnen en naalden? Dit hoort niet bij het restafval. Het is chemisch afval dat u gratis bij de apotheek weer kunt inleveren. Voor naalden en spuiten kunt u een apart doosje krijgen, zodat het veilig is opgeborgen. Vraagt u hiernaar bij uw apotheek.

Heeft u vragen over de regeling medisch afval? Bel, mail of kom langs.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen