Bezwaarschrift indienen

Soms nemen wij een beslissing waar je het niet mee eens bent, bijvoorbeeld wanneer wij een vergunningsaanvraag afwijzen. Je kunt dan bezwaar maken.

Bezwaren tegen een belastingaanslag
Kijk voor meer informatie op ons Belastingloket.

Bezwaren tegen opgelegde leges
Leges zijn kosten die de gemeente in rekening brengt voor geleverde diensten. Hoe je bezwaar maakt tegen leges, lees je in de brief waarin de leges worden opgelegd.

Algemene bezwaarschriften
Bij aanvraag lees je hoe je een bezwaarschrift bij ons kunt indienen.

Als je bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wil je dat het besluit tijdens jouw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter jouw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

DigiDDigitaal regelen
Dien online een bezwaarschrift in met behulp van jouw DigiD inloggegevens.

 

 

 

 

Schriftelijk regelen
Je kunt een bezwaarschrift alleen schriftelijk indienen. In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • Je naam en adres.
  • De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven.
  • Een omschrijving van het besluit of een kopie van de beslissing of publicatie waartegen het bezwaar is gericht.
  • De redenen van bezwaar.
  • Jouw handtekening.

Wil je in jouw bezwaarschrift ook een telefoonnummer vermelden waarop je overdag bereikbaar bent? Bij vragen kunnen wij dan contact met je opnemen.

Bezwaar indienen met Electronic identification (eID)
Vanuit het buitenland kun je een bezwaarschrift indienen met Electronic identification (eID).

Je dient het bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking in bij diegene die het besluit heeft genomen. Je krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van jouw bezwaar.

Is het besluit door de burgemeester genomen?
Richt jouw bezwaarschrift dan aan de burgemeester.

Is het besluit door het college van burgemeester en wethouder genomen?
Richt jouw bezwaarschrift dan aan het college van burgemeester en wethouders.

Privacy
Voor dit onderwerp is onze privacyverklaring van toepassing. Wij vragen voor het behandelen van jouw aanvraag om je persoonsgegevens via een online formulier. Wil je meer weten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt met betrekking tot de verwerkingen van jouw gegevens? Lees dan onze volledige privacyverklaring.

Een bezwaarschrift indienen is kosteloos.

Wij nemen binnen 12 weken een beslissing op het bezwaarschrift. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Ben je het niet eens bent met de beslissing op jouw bezwaarschrift? Dan kun je een beroepschrift bij de rechtbank indienen.

Rechtstreeks beroep indienen
In enkele keer is het mogelijk om de verplichte bezwaarschriftprocedure over te slaan en rechtstreeks beroep in te dienen. Dit is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk, bijvoorbeeld als er al een uitputtende uitwisseling van argumenten heeft plaatsgevonden in het voortraject. Als je de bezwaarschriftprocedure wil overslaan, moet je nog wel een bezwaarschrift indienen waarin je ons vraag om de bezwaarschriftprocedure over te slaan. Als wij instemmen met jouw verzoek, sturen wij het bezwaarschrift door naar de rechtbank. Je hoeft dus niet zelf apart een beroepschrift in te dienen.

Heb je vragen over een bezwaarschrift?

Deel dit
Mail
Bellen