Afval

Door afval gescheiden in te zamelen kan veel afval gerecycled worden.

Dit zorgt voor minder verbranding van afval. Om precies te zijn; iedere kilo afval die niet verbrand hoeft te worden, bespaart 5 cent. De gemeente werkt samen met het afvalverwerkingsbedrijf Rova om afval zo goed mogelijk gescheiden in te zamelen.

Rova zamelt de soorten afval op verschillende manieren in voor onze gemeente. In ons digitaal loket vindt u alle soorten afval en de beschrijving van de wijze van inzamelen.

Inzameldata afval

Met de handige afvalkalender van de Rova weet u op welke data zij uw afval ophalen. Zij hebben ook een app welke u gratis kunt downloaden op uw smartphone. Deze herinnert u eraan om de container aan de weg te zetten.

Betalen

Jaarlijks ontvangt u een aanslag afvalstoffenheffing en een nota van het aantal ledigingen. In ons Belastingloket vindt u informatie over de tarieven, etc.

Omgekeerd inzamelen

In onze gemeente passen we gedeeltelijk het omgekeerd inzamelen toe. Dit wordt gefaseerd doorgevoerd. In 2016 zetten we de laatste stappen voor het omgekeerd inzamelen. Op de pagina Omgekeerd inzamelen leest u meer over dit project. Hebt u vragen over de locaties van de ondergrondse systemen of hebt u vragen over omgekeerd inzamelen? Kom dan naar een inloopbijeenkomst in uw buurt.

Hebt u vragen over omgekeerd inzamelen? Kijk dan op de site van de Rova.

 
Spring naar einde Spring naar begin