Afvalstoffenheffing

ROVA zamelt het huishoudelijk afval voor ons in. Hiervoor betaal je afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het variabele deel wordt bepaald door het aantal keren dat je restafval in de ondergrondse container doet.

Wet- en regelgeving

DigiDDigitaal regelen
Kijk voor meer informatie op je persoonlijke belastingpagina. Open je persoonlijke belastingpagina met jouw DigiD (voor bedrijven met behulp van jouw aanslagnummer en het totaal bedrag van de aanslag).

Schriftelijk regelen
Je ontvangt jouw beschikkings- en aanslagbiljet van ons. Maak je gebruik van de Berichtenbox op Mijnoverheid.nl? Dan ontvang je het beschikkings- en aanslagbiljet in jouw Berichtenbox. Dan kun je snel en veilig betalen via het betaalverzoek (iDeal).

Aan de balie regelen
Je kunt bij Publiekszaken een kopie van jouw beschikkings- en aanslagbiljet ophalen. Neem van tevoren even telefonisch contact met ons op.

Alle huishoudens betalen elk jaar een basistarief aan afvalstoffenheffing. Daarnaast is er een tarief per keer dat je afval aanbiedt.

Tarieven:

  • Basistarief afvalstoffenheffing € 206,88
  • Ondergrondse container (per aanbieding) € 1,80

De opbrengst van de afvalstoffenheffing gebruikt de gemeente voor het ophalen en verwerken van het afval. Elk huishouden dat aan de ophaalroute ligt betaalt afvalstoffenheffing. Dit geldt ook als je jouw afval nooit meegeeft.

Verhuizing

  • Bij verhuizing naar een andere gemeente of vertrek naar het buitenland ben je geen afvalstoffenheffing meer verschuldigd met ingang van de maand volgend op jouw verhuisdatum.
  • Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets aan de aanslag afvalstoffenheffing.

Bijdrageregeling onvermijdbaar medisch afval
Heb je door ziekte veel onvermijdbaar medisch afval? Dan kun je mogelijk een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Ga naar het product Tegemoetkoming kosten medisch afval.

Je kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wil je een online bezwaarschrift indienen? Je kunt direct inloggen op jouw persoonlijke bezwaarformulier. Daar staat een invulformulier dat specifiek op jouw aanslag van toepassing is. Zo weet je zeker dat je het bezwaar volledig en juist invult. Je kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Je  stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

De afvalstoffenheffing wordt in twee delen in rekening gebracht. Het eerste deel bestaat uit het basistarief. Dat betaal je ook wanneer je geen afval aanbiedt. Na afloop van het jaar ontvang je het tweede deel: een aanslag voor het aantal aanbiedingen van restafval in de ondergrondse container.

Heb je vragen? Geef het aan via het formulier Snel Antwoord, bel, app of kom langs (op afspraak).

 

Deel dit
Mail
Bellen