Afvalstoffenheffing

De gemeente zamelt het huishoudelijk afval in. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het variabele deel wordt bepaald door het aantal keren dat u de grijze container aan de weg zet of restafval in de ondergrondse container doet.

Alle huishoudens betalen elk jaar een basistarief aan afvalstoffenheffing. Daarnaast is er een tarief per keer dat u afval aanbiedt.

Tarieven:

  • Basistarief afvalstoffenheffing 2017 - € 117,00
  • Container van 240 liter (per lediging) - € 9,21
  • Container van 140 liter (per lediging) - € 5,63
  • Container van 80 liter (per lediging) - € 3,45
  • Container van 60 liter (per lediging) - € 2,65
  • Container van 40 liter (per lediging) - € 2,10
  • Verzamelcontainer (per aanbieding) - € 1,55

De opbrengst van de afvalstoffenheffing gebruikt de gemeente voor het ophalen en verwerken van het afval. Elk huishouden dat aan de ophaalroute ligt betaalt afvalstoffenheffing. Dit geldt ook als u uw afval nooit meegeeft.

Verhuizing

  • Bij verhuizing naar een andere gemeente of vertrek naar het buitenland bent u geen afvalstoffenheffing meer verschuldigd met ingang van de maand volgend op uw verhuisdatum.
  • Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets aan de aanslag afvalstoffenheffing.

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen op uw persoonlijke bezwaarformulier. Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

De afvalstoffenheffing wordt in twee delen in rekening gebracht. Het eerste deel bestaat uit het basistarief. Dat betaalt u ook wanneer u uw containers niet aanbiedt om te legen. Na afloop van het jaar ontvangt u het tweede deel: een aanslag voor het aantal aanbiedingen van uw containers.

Rova
Voor meer informatie over afval kunt u terecht bij Rova. Deze afvalbeheerder verzamelt en verwerkt het huishoudelijk afval in Olst-Wijhe. U vindt hier ook informatie over het scheiden van afval.

Hebt u vragen over afvalstoffenheffing? Bel, mail of kom langs.

U kunt uw vragen over onroerendezaakbelastingen ook stellen via snelantwoord@dowr.nl of WhatsApp.

 
Spring naar einde Spring naar begin