Afvalstoffenheffing

De gemeente zamelt het huishoudelijk afval in. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het variabele deel wordt bepaald door het aantal keren dat u de grijze container aan de weg zet of restafval in de ondergrondse container doet.

Wet- en regelgeving

DigiDDigitaal regelen
Kijk voor meer informatie op uw persoonlijke belastingpagina. Open uw persoonlijke belastingpagina met uw DigiD (voor bedrijven met behulp van uw aanslagnummer en het totaal bedrag van de aanslag).

Schriftelijk regelen
U ontvangt uw beschikkings- en aanslagbiljet van ons. Maakt u gebruik van de Berichtenbox op Mijnoverheid.nl? Dan ontvangt u het beschikkings- en aanslagbiljet in uw Berichtenbox.

Aan de balie regelen
U kunt bij het klantcontactcentrum een kopie van uw beschikkings- en aanslagbiljet ophalen.

Alle huishoudens betalen elk jaar een basistarief aan afvalstoffenheffing. Daarnaast is er een tarief per keer dat u afval aanbiedt.

Tarieven:

  • Basistarief afvalstoffenheffing - € 119,04
  • Container van 240 liter (per lediging) - € 9,21
  • Container van 140 liter (per lediging) - € 5,63
  • Container van 80 liter (per lediging) - € 3,45
  • Container van 60 liter (per lediging) - € 2,65
  • Container van 40 liter (per lediging) - € 2,10
  • Verzamelcontainer (per aanbieding) - € 1,55

De opbrengst van de afvalstoffenheffing gebruikt de gemeente voor het ophalen en verwerken van het afval. Elk huishouden dat aan de ophaalroute ligt betaalt afvalstoffenheffing. Dit geldt ook als u uw afval nooit meegeeft.

Verhuizing

  • Bij verhuizing naar een andere gemeente of vertrek naar het buitenland bent u geen afvalstoffenheffing meer verschuldigd met ingang van de maand volgend op uw verhuisdatum.
  • Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets aan de aanslag afvalstoffenheffing.

Wij geven graag snel antwoord op al uw vragen via snelantwoord@dowr.nl. Denkt u dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Of hebt u een andere vraag? Dan kunt u dat aangeven via snelantwoord@dowr.nl. Dat kan tot 28 maart 2018. Vermeld waarom u reageert. U ontvangt een antwoord op uw vraag voor 1 april 2018. Bent u het niet eens met dit antwoord, dan kunt u binnen de wettelijke termijnen bezwaar maken. Deze termijn loopt tot 12 april 2018. 

Bezwaar maken
Hebt u al gemaild naar snelantwoord@dowr.nl, dan hoeft u nog geen bezwaar te maken. Wacht eerst het antwoord af en maak daarna eventueel bezwaar.

De afvalstoffenheffing wordt in twee delen in rekening gebracht. Het eerste deel bestaat uit het basistarief. Dat betaalt u ook wanneer u uw containers niet aanbiedt om te legen. Na afloop van het jaar ontvangt u het tweede deel: een aanslag voor het aantal aanbiedingen van uw containers.

Rova
Voor meer informatie over afval kunt u terecht bij Rova. Deze afvalbeheerder verzamelt en verwerkt het huishoudelijk afval in Olst-Wijhe. U vindt hier ook informatie over het scheiden van afval.

Hebt u vragen over afvalstoffenheffing? 

U kunt uw vraag ook via snelantwoord@dowr.nl of WhatsApp stellen.