Wet waardering onroerende zaken (WOZ beschikking)

De WOZ-waarde voor het belastingjaar 2023 is de waarde van jouw woning als deze zou worden verkocht op 1 januari 2022. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de aanslag onroerendezaakbelastingen. De waarde wordt ook gebruikt door de Belastingdienst en het waterschap.

Bekijk  de video met uitleg over de WOZ-waarde (3 minuten en 45 seconden) om te zien hoe de waardebepaling van jouw woning in zijn werk gaat. 

 

 

Ben je eigenaar van een woning? Je ontvangt bij jouw beschikkings- en aanslagbiljet een verkort taxatieverslag. Hierop kun je zien hoe de taxatie is opgebouwd en welke referentiewoningen ter onderbouwing zijn gebruikt.

DigiDDigitaal regelen
De onderbouwing van jouw WOZ-waarde vind je op het taxatieverslag op jouw persoonlijke belastingpagina. Je kunt het taxatieverslag ook telefonisch of via e-mail opvragen. Open jouw persoonlijke belastingpagina met jouw DigiD (voor bedrijven met behulp van jouw aanslagnummer en het totaal bedrag van de aanslag).

Schriftelijk regelen
Je ontvangt jouw beschikkings- en aanslagbiljet van ons. Maak je gebruik van de Berichtenbox op Mijnoverheid.nl? Dan ontvang je het beschikkings- en aanslagbiljet in jouw Berichtenbox. Dan kun je snel en veilig betalen via het betaalverzoek (iDeal).

Aan de balie regelen
Je kunt bij Publiekszaken een kopie van jouw beschikkings- en aanslagbiljet ophalen. Hiervoor moet je wel eerst telefonisch een afspraak maken.

Handige links

Je kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wil je een online bezwaarschrift indienen? Je kunt direct inloggen op jouw persoonlijke bezwaarformulier. Daar staat een invulformulier dat specifiek op jouw aanslag van toepassing is. Zo weet je zeker dat je het bezwaar volledig en juist invult. Je kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Je  stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Er worden drie stappen gezet om de WOZ-waarde te bepalen:

 1. Marktanalyse: Verzamelen en onderzoeken van alle verkoopprijzen binnen de DOWR-gemeenten. Deze verkopen zijn de basis voor de waardering van jouw woning.
 2. Inrichten taxatiemodel: Een taxatiemodel is een computermodel waarmee de WOZ-waarde van woningen wordt bepaald. Voor het model gebruiken we de onderzochte verkoopprijzen.
 3. Controleren modelwaarden: De laatste stap is de controle door de taxateur. Als deze controle klaar is, hebben alle woningen een WOZ-waarde voor het nieuwe jaar.

Met welke gegevens wordt de WOZ-waarde bepaald?

Meetbare kenmerken van de woning

 • De grootte (gebruiksoppervlakte, perceelgrootte
 • Het bouwjaar
 • Het adres / de buurt
 • Het type pand (vrijstaande woning, appartement of rijwoning
 • Welke hoeveel bijgebouwen (garage, tuinhuis, dakkapel of balkon) er zijn.

Bekijk  de video met uitleg over de WOZ-waarde (3 minuten en 45 seconden) om te zien hoe de waardebepaling van jouw woning in zijn werk gaat. 

Beoordelingskenmerken woning en omgeving

 • Onderhoudsstaat
 • Ligging van de woning
 • Uitstraling van de woning
 • Kwaliteit van de woning

Het taxatiemodel uitgelegd in drie stappen

 1. De woning wordt gewaardeerd op basis van de gebruiksoppervlakte. Uit alle verkopen van de vergelijkbare woningen ontstaat een gemiddelde prijs per vierkante meter gebruiksoppervlakte. Deze wordt gebruikt om de waarde van de woning te bepalen. De gemiddelde prijs per vierkante meter wordt eventueel gecorrigeerd voor kwaliteit, onderhoudstoestand, uitstraling en doelmatigheid.
 2. De grond wordt gewaardeerd op basis van het aantal vierkante meters van het perceel. Er geldt een prijs per vierkante meter.
 3. Bijgebouwen worden gewaardeerd met behulp van een bijgebouwenmodel. In dit model wordt op basis van de uitgevoerde marktanalyse een prijs per soort bijgebouw opgenomen.

Controle van de WOZ-waarde

Het taxatiemodel genereert een modelwaarde. Deze waarde wordt gecontroleerd door onze taxateurs. Bij deze controle gebruiken we verschillende statistische formules

Toezicht door waarderingskamer

Na alle controles volgt er een onderzoek door de Waarderingskamer. De waarderingskamer controleert of de WOZ-waarde niet te hoog of te laag is vastgesteld en of onze processen goed in elkaar zitten. Zij geven toestemming voor het verzenden van de WOZ-beschikking, waarop de WOZ-waarde bekend wordt gemaakt. Meer informatie over de Waarderingskamer vind je op www.waarderingskamer.nl.

Onroerendezaakbelastingen

Je betaalt een eigenarengedeelte onroerendezaakbelastingen als je eigenaar bent van een woning, bedrijfspand of grond. Je betaalt een gebruikersgedeelte als je gebruiker bent van een bedrijfspand.

Handige links

Heb je vragen? Geef het aan via het formulier Snel Antwoord, bel, app of kom langs (op afspraak).

 

Deel dit
Mail
Bellen