Wet waardering onroerende zaken (WOZ beschikking)

De WOZ-waarde voor het belastingjaar 2024 is de waarde van uw woning als deze zou worden verkocht op 1 januari 2023. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de aanslag onroerendezaakbelastingen. De waarde wordt ook gebruikt door de belastingdienst en het waterschap.

Bekijk de video met uitleg over de WOZ-waarde (1 minuten en 45 seconden) om te zien hoe de waardebepaling van jouw woning in zijn werk gaat. 

 

 

Ben je eigenaar van een woning? Je ontvangt bij jouw beschikkings- en aanslagbiljet een verkort taxatieverslag. Hierop kun je zien hoe de taxatie is opgebouwd en welke referentiewoningen ter onderbouwing zijn gebruikt.

DigiDDigitaal regelen
De onderbouwing van jouw WOZ-waarde vind je op het taxatieverslag op jouw persoonlijke belastingpagina. Je kunt het taxatieverslag ook telefonisch of via e-mail opvragen. Open jouw persoonlijke belastingpagina met jouw DigiD (voor bedrijven met behulp van jouw aanslagnummer en het totaal bedrag van de aanslag).

Schriftelijk regelen
Je ontvangt jouw beschikkings- en aanslagbiljet van ons. Maak je gebruik van de Berichtenbox op Mijnoverheid.nl? Dan ontvang je het beschikkings- en aanslagbiljet in jouw Berichtenbox. Dan kun je snel en veilig betalen via het betaalverzoek (iDeal).

Aan de balie regelen
Je kunt bij Publiekszaken een kopie van jouw beschikkings- en aanslagbiljet ophalen. Hiervoor moet je wel eerst telefonisch een afspraak maken.

Handige links

Denk je dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld?

Je kunt binnen 6 weken na dagtekening van jouw WOZ-beschikking / aanslag gemeentelijke belastingen bezwaar maken. Wil je een online bezwaarschrift indienen? Je kunt direct inloggen op jouw persoonlijke bezwaarformulier. Daar staat een invulformulier dat specifiek op jouw aanslag van toepassing is. Zo weet je zeker dat je het bezwaar volledig en juist invult. Je kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Je stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Waarom contact met de gemeente?

Met vragen over de WOZ-waarde kun je als inwoner zelf contact opnemen met Gemeente Deventer. Door contact op te nemen met ons en niet met een commercieel bureau, bespaart Gemeente Deventer veel gemeenschapsgeld. Met dit geld kunnen we mooie dingen doen in de stad en dorpen. Bekijk de video (1 minuut, 24 seconden).

Met welke gegevens wordt de WOZ-waarde bepaald?

Meetbare kenmerken van de woning

 • De grootte (gebruiksoppervlakte, perceelgrootte
 • Het bouwjaar
 • Het adres / de buurt
 • Het type pand (vrijstaande woning, appartement of rijwoning
 • Welke hoeveel bijgebouwen (garage, tuinhuis, dakkapel of balkon) er zijn.

Bekijk  de video met uitleg over de WOZ-waarde (3 minuten en 45 seconden) om te zien hoe de waardebepaling van jouw woning in zijn werk gaat. 

Beoordelingskenmerken woning en omgeving

 • Kwaliteit
 • Onderhoud
 • Uitstraling
 • Doelmatigheid
 • Voorzieningen
 • Ligging

Het taxatiemodel uitgelegd in vier stappen

 1. Alle verkoopprijzen binnen de DOWR-gemeenten worden verzameld en onderzocht. Dit is de basis voor de waardering van uw woning.
 2. De woning wordt gewaardeerd op basis van de gebruiksoppervlakte. Uit alle verkopen van de vergelijkbare woningen ontstaat een gemiddelde prijs per vierkante meter gebruiksoppervlakte. Deze wordt gebruikt om de waarde van de woning te bepalen. De gemiddelde prijs per vierkante meter wordt eventueel gecorrigeerd voor kwaliteit, onderhoud, uitstraling en doelmatigheid.
 3. De grond wordt gewaardeerd op basis van het aantal vierkante meters van het perceel. Er geldt een prijs per vierkante meter.
 4. Bijgebouwen worden gewaardeerd met behulp van een bijgebouwenmodel. In dit model wordt op basis van de uitgevoerde marktanalyse een prijs per m2 of een prijs per type bijgebouw opgenomen.

KOUDVL factoren

Alle factoren die de waarde van een woning beïnvloeden noemen we de KOUDVL factoren. KOUDVL staat voor Kwaliteit, Onderhoud, Uitstraling, Doelmatigheid, Voorzieningen en ligging. Deze factoren kennen een schaal van 1 tot 5. Waarbij 3 de standaard is. Bij een correctie op één van de KOUDVL factoren wordt de waarde van het hoofdgebouw aangepast.

De KOUDVL factoren van uw woning en de woningen waarmee vergeleken is, vind je op het verkorte taxatieverslag bij uw aanslagbiljet. Meer informatie hierover vind je in het verantwoordingsdocument.

WOZ-waarde woningen inzien via het WOZ-waardeloket

De meest recente WOZ-waarde van uw woning vindt u in het WOZ-waardeloket. Je kunt hier gratis uw woning vergelijken met andere woningen bij je in de straat.
Op het WOZ waardeloket vind je ook jouw WOZ - waarde van vorig jaar. Deze heb je nodig voor jouw belastingaangifte 2023. Zie WOZ-waardeloket (wozwaardeloket.nl)

Controle van de WOZ-waarde

Het taxatiemodel genereert een modelwaarde. Deze waarde wordt gecontroleerd door onze taxateurs. Bij deze controle gebruiken we verschillende statistische formules

Toezicht door waarderingskamer

Na alle controles volgt er een onderzoek door de Waarderingskamer. De waarderingskamer controleert of de WOZ-waarde niet te hoog of te laag is vastgesteld en of onze processen goed in elkaar zitten. Zij geven toestemming voor het verzenden van de WOZ-beschikking, waarop de WOZ-waarde bekend wordt gemaakt. Meer informatie over de Waarderingskamer vind je op www.waarderingskamer.nl.

Onroerendezaakbelastingen

Je betaalt een eigenarengedeelte onroerendezaakbelastingen als je eigenaar bent van een woning, bedrijfspand of grond. Je betaalt een gebruikersgedeelte als je gebruiker bent van een bedrijfspand.

Handige links

Heb je vragen? 

 • Mail naar belastingen@dowr.nl
 • Bel ons op 0570-69344
 • Stuur post naar Regionale belastingsamenwerking, Postbus 5000, 7400 GC Deventer.
 • Bekijk hoe je ons op andere manieren bereikt.
Deel dit
Mail
Bellen