Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Onroerendezaakbelastingen

U betaalt een eigenarengedeelte onroerendezaakbelastingen als u eigenaar bent van een woning, bedrijfspand of grond. U betaalt een gebruikersgedeelte als u gebruiker bent van een bedrijfspand. Hoeveel u betaalt hangt af van de WOZ-waarde van uw pand op de waardepeildatum 1 januari 2019 en de hoogte van de tarieven.

DigiDDigitaal regelen
Kijk voor meer informatie op uw persoonlijke belastingpagina. Open uw persoonlijke belastingpagina met uw DigiD (voor bedrijven met behulp van uw aanslagnummer en het totaal bedrag van de aanslag).

Schriftelijk regelen
U ontvangt uw beschikkings- en aanslagbiljet van ons. Maakt u gebruik van de Berichtenbox op Mijnoverheid.nl? Dan ontvangt u het beschikkings- en aanslagbiljet in uw Berichtenbox.

Aan de balie regelen
U kunt bij het klantcontactcentrum een kopie van uw beschikkings- en aanslagbiljet ophalen.

De onroerendezaakbelastingen is berekend als een percentage van de waarde van de onroerende zaak (WOZ). Hierbij zijn voor 2020 de volgende percentages gebruikt:

  • Woning: eigenaar - 0,1534%
  • Niet woning: eigenaar - 0,2808%
  • Niet woning: gebruiker - 0,2202%

Woning of bedrijfspand in aanbouw
Laat u een woning of bedrijfspand bouwen? Dan betaalt u hierover ook onroerendezaakbelastingen. Het maakt daarbij niet uit of u dat jaar al onroerendezaakbelastingen betaalt voor een ander adres.

Verhuizing
De Regionale Belastingsamenwerking gaat uit van de situatie op 1 januari van het betreffende jaar. Als u 2 januari verhuist, moet u toch de belasting voor het hele jaar betalen.

Bepaling tarieven
De gemeenteraad bepaalt zelf de tarieven voor de onroerendezaakbelastingen. Het tarief wordt gekoppeld aan de waarde van uw woning of pand. Daarmee wordt de jaarlijkse onroerendezaakbelastingen voor u bepaald. De tarieven variëren per gemeente. Het is dus goed mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen, terwijl hun pand net zo veel waard is als uw pand. Jaarlijks krijgt u een aanslag van de Regionale Belastingsamenwerking met daarin de door u te betalen onroerendezaakbelastingen. Hierin staat de vastgestelde waarde van uw pand vermeld. 

Bezwaar
U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen op uw persoonlijke bezwaarformulier. Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Heeft u vragen over onroerendezaakbelastingen? Bel, mail of kom langs.

U kunt uw vraag ook via WhatsApp stellen.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen