Onroerendezaakbelastingen

Je betaalt een eigenarengedeelte onroerendezaakbelastingen als je eigenaar bent van een woning, bedrijfspand of grond. Je betaalt een gebruikersgedeelte als je gebruiker bent van een bedrijfspand. Hoeveel je betaalt hangt af van de WOZ-waarde van uw pand op de waardepeildatum 1 januari 2022 en de hoogte van de tarieven.

DigiDDigitaal regelen
Kijk voor meer informatie op jouw persoonlijke belastingpagina. Open je persoonlijke belastingpagina met jouw DigiD (voor bedrijven met behulp van jouw aanslagnummer en het totaal bedrag van de aanslag).

Schriftelijk regelen
Je ontvangt jouw beschikkings- en aanslagbiljet van ons. Maak je gebruik van de Berichtenbox op Mijnoverheid.nl? Dan ontvang je het beschikkings- en aanslagbiljet in jouw Berichtenbox. Dan kun je snel en veilig betalen via het betaalverzoek (iDeal).

Aan de balie regelen
Je kunt bij Publiekszaken een kopie van jouw beschikkings- en aanslagbiljet ophalen.

De onroerendezaakbelastingen is berekend als een percentage van de waarde van de onroerende zaak (WOZ).

  • OZB Eigendom woning: 0,2392%
  • OZB Eigendom Niet woning: 0,1285%
  • OZB Gebruik Niet woning: 0,3047%

Woning of bedrijfspand in aanbouw
Laat je een woning of bedrijfspand bouwen? Dan betaal je hierover ook onroerendezaakbelastingen. Het maakt daarbij niet uit of je dat jaar al onroerendezaakbelastingen betaalt voor een ander adres.

Verhuizing
De Regionale Belastingsamenwerking gaat uit van de situatie op 1 januari van het betreffende jaar. Als je 2 januari verhuist, moet je toch de belasting voor het hele jaar betalen.

Bepaling tarieven
De gemeenteraad bepaalt de tarieven voor de onroerendezaakbelastingen. Het tarief wordt gekoppeld aan de waarde van jouw woning of pand. Daarmee wordt de jaarlijkse onroerendezaakbelastingen voor je bepaald. De tarieven variëren per gemeente. Het is dus goed mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen, terwijl hun pand net zoveel waard is als jouw pand. Jaarlijks krijg je een aanslag van de Regionale Belastingsamenwerking met daarin de door jou te betalen onroerendezaakbelastingen. Hierin staat de vastgestelde waarde van jouw pand vermeld. 

Je kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wil je een online bezwaarschrift indienen? Je kunt direct inloggen opjouw persoonlijke bezwaarformulier. Daar staat een invulformulier dat specifiek op jouw aanslag van toepassing is. Zo weet je zeker dat je het bezwaar volledig en juist invult. Je kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Je  stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Heb je vragen? Mail, bel, app of kom langs (op afspraak).

  • E-mailadres snelantwoord@dowr.nl
  • Bel ons op 0570-693443.
  • Stuur post naar Regionale belastingsamenwerking, Postbus 5000, 7400 GC Deventer.
  • Bekijk hoe je ons op andere manieren bereikt.

Je kunt jouw vraag ook via WhatsApp stellen.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen