Verklaring omtrent het gedrag

Werkgevers en andere organisaties kunnen vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Deze verklaring vermeldt dat je geen relevante strafbare feiten op jouw naam hebt staan. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht in het onderwijs, de kinderopvang en het personenvervoer. Ook voor aanvraag van bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring noodzakelijk zijn.

Bij COVOG geregistreerde organisaties kunnen voor hun vrijwilligers een digitale aanvraag doen. Kijk hiervoor op de website van Justis. Ook bedrijven kunnen een Verklaring omtrent het gedrag aanvragen voor rechtspersonen. Je vraagt deze dan rechtstreeks aan bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

Digitaal regelen
Vraag jouw Verklaring omtrent het gedrag (VOG) op met behulp van jouw DigiD inloggegevens. 
Aan de balie regelen
Maak online een afspraak en neem mee:

  •  Een geldig identiteitsbewijs.
  •  Een ingevuld aanvraagformulier (deze ontvang je van je werkgever).
  •  Voldoende geld. Je moet de Verklaring omtrent het gedrag betalen bij de aanvraag. Aan de balie kun je contant of met je pinpas betalen.

Je vraagt een Verklaring omtrent het gedrag aan bij de gemeente. De dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie beslist of je de VOG krijgt. Wil je jouw aanvraag elektronisch indienen via de website van Justis? Dit kan alleen als de organisatie die om de VOG vraagt zich heeft aangemeld bij COVOG.

Sta je niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente?
Vraag je VOG dan aan bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van de Dienst Justis.

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) via de gemeente kost € 41,35.

Let op: op internet zijn commerciële partijen actief die voor jou, tegen extra kosten, een VOG-aanvraag kunnen klaarzetten.

Gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Ben je vrijwilliger en werk je met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking? Dan kun je gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Jouw vrijwilligersorganisatie moet zich hiervoor wel aanmelden voor de Regeling gratis VOG. Zowel het aanmelden van de vrijwilligersorganisatie als het aanvragen van de gratis VOG door een vrijwilliger moet digitaal en kan via de website https://www.gratisvog.nl/. Meer informatie over deze regeling en alle voorwaarden vind je op de website van Justis.

Vrijwilligers in de sport krijgen de VOG ook gratis als de bond is aangesloten bij NOC*NSF.

Binnen 4 tot 8 weken krijg je te horen of je een Verklaring omtrent het gedrag krijgt. Als je geen strafbare feiten hebt gepleegd, krijg je de Verklaring omtrent het gedrag meestal al binnen anderhalve week.

De belangrijkste voorwaarde is dat je geen strafbare feiten hebt gepleegd.

Heb je wel eens iets strafbaars gedaan?
Dan bepaalt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) of dit in relatie met het doel of de functie die je gaat vervullen, de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag in de weg staat. Een nog openstaande geldboete of taakstraf kan ook van invloed zijn.

Als je het niet eens bent met de beslissing, kun je binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit. Dit doe je bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

Iedereen die werkt in de kinderopvang en bij peuterspeelzalen moet een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) inleveren.

Heb je vragen over een Verklaring omtrent het gedrag?

Deel dit
Mail
Bellen