Subsidie Welkom terug in de kernen

De evenementen sector heeft het ook in Olst-Wijhe zwaar te voorduren gehad. Waar de vooruitzichten goed waren voor de zomer zijn ook dit jaar weer veel evenementen afgelast. Als gemeente hebben wij een subsidie van het Rijk gekregen waarmee we onder andere evenementen willen ondersteunen. Wij vinden het belangrijk dat er binnen de geldende coronamaatregelen inwoners elkaar weer kunnen ontmoeten en om sociale activiteiten te ondernemen.

Om ervoor te zorgen dat iedere kern de mogelijkheid heeft om iets te organiseren is de “Welkom-terug in de Kernen” subsidie opgezet. Iedere kern kan met deze regeling eenmalig een subsidie aanvragen. Wat gaan jullie organiseren?

 

 • Digitaal regelen
  Vraag online een ‘Welkom Terug in de Kernen’ subsidie aan. Nadat jij jouw aanvraag hebt verstuurd, ontvang je een bevestiging.
   
 • Schriftelijk regelen
  Je kunt schriftelijk een ‘Welkom Terug in de Kernen’ subsidie aanvragen.
   
 • Aan de balie regelen
  Ook bij de balies in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kun je een ‘Welkom Terug in de Kernen’ subsidie aanvragen. Maak hiervoor wel eerst telefonisch een afspraak en vergeet niet jouw bewijsstukken mee te nemen.
 
Een aanvraag voor een ‘Welkom Terug in de Kernen’ subsidie kun je aanleveren tussen 22 september 2021 en 31 december 2022.
Stuur na jouw activiteit, uiterlijk 12 weken later, het financieel verslag op. Aan de hand van de werkelijke kosten stellen wij het subsidiebedrag definitief vast. Uiteraard zijn wij ook geïnteresseerd in het eindproduct, bijvoorbeeld foto’s van de activiteit.
Om in aanmerking te komen voor de ‘‘Welkom Terug in de Kernen’ subsidie moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • De kosten dienen gemaakt te worden voor een evenement of activiteit in de gemeente OlstWijhe;
 • Het evenement of de activiteit dient aangevraagd en uitgevoerd te zijn voor 31 december 2022;
 • Olst-Wijhe kent 12 kernen. Per kern is er per inwoner een bedrag van max. € 1,50 euro beschikbaar;
 • Per kern kan er 1 totaal subsidieaanvraag voor een activiteit of evenement gedaan worden;
 • Het evenement of de activiteit moet passen binnen de evenementenkalender van de veiligheidsregio IJsselland;
 • De landelijke regels zoals opgenomen in de ‘Tijdelijke wet maatregelen Covid-19’ en de onderliggende ministeriele regeling zijn leidend. Deze regels vormen het kader waarbinnen alle evenementen mogelijk zijn. Afhankelijk van het verloop van het virus zullen deze regels met de tijd wijzigen. Met de organisatie dient hier dan ook rekening mee gehouden te worden en hierop moeten eventuele aanpassingen op worden doorgevoerd;
 • Het evenement of activiteit mag verbonden zijn aan een bestaande activiteit of evenement in Olst-Wijhe, echter dient het onderdeel wel gepresenteerd te worden als activiteit passend bij “Welkom Terug activiteiten” in onze gemeente. Het evenement of de activiteit mag ook een eigenstandig evenement of activiteit in een kern van Olst-Wijhe zijn; 
 • De diversiteit aan “Welkom Terug activiteiten/ evenementen” worden symbolisch met elkaar verbonden door het beeldmerk “Hier Stroomt de Liefde”;
 • De organisatoren dienen in hun externe uitingen/promotie ook gebruik te maken van het beeldmerk “Hier Stroomt de Liefde”;
 • De activiteiten of evenementen in het kader van “Welkom terug” hoeven niet gelijktijdig plaats te vinden in alle kernen en hoeven ook niet gelijk van karakter/uitvoer te zijn; 
 • De gemeente faciliteert middels het ter beschikking stellen van een subsidie, de organisatie van de activiteiten of evenementen vindt plaats door lokale partijen/ organisaties; 
 • Organisatoren moeten zoveel als mogelijk gebruikmaken van lokale ondernemers bij het inkopen van voorraden en diensten;
 • Voor eventuele vergunning dient zorg gedragen te worden door aanvragende lokale partij;
 • De organiserende partij heeft geen winstoogmerk en komt uit Olst-Wijhe. Non-profit dus; 
 • Het evenement of activiteit moet toegankelijk zijn voor alle inwoners van Olst-Wijhe, maar tenminste de kern;
 • Deze regeling kan niet gecombineerd kan worden met andere gemeentelijke steun/subsidieregelingen;
 • Er hoeft geen sprake te zijn van cofinanciering. 

Ben je het niet eens met onze beslissing op jouw verzoek? Dan kan je bezwaar indienen. In de subsidiebeschikking staat hoe je dit kan doen.

 

Wil je meer weten over de "welkom terug in de Kernen" subsidie? Vul dan het informatieformulier subsidies in. Je ontvangt van ons een reactie of je mogelijk voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking komt.

Heb je vragen over de "Welkom terug in de Kernen"subsidie ?

Deel dit
Mail
Bellen