U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Structurele subsidie

De spelregels rondom subsidies liggen vast in de Beleidsregels Subsidieverstrekking. In deze beleidsregels vindt u welke structurele subsidies de gemeente op dit moment verstrekt. Denkt u dat uw organisatie in aanmerking komt voor een structurele subsidie? Dan kunt u een verzoek voor een structurele subsidie bij ons indienen. Twijfelt u voor welke subsidie u in aanmerking komt? Vul dan het informatieformulier subsidies in. Dan kijken wij met u mee.

Invloed uitbraak coronavirus op jaarlijkse en eenmalige subsidies

De coronacrisis treft iedereen, ook gesubsidieerde instellingen. Er zijn allerlei partijen die een jaarlijkse of eenmalige subsidie ontvangen voor activiteiten die zij uitvoeren. Door de crisis kan het niet voor iedere partij mogelijk zijn om de afspraken die gemaakt zijn over de subsidie na te komen. Kunt u de gemaakte afspraken niet nakomen? Laat het ons dan weten. Als het nodig is, wordt er samen met de verantwoordelijk portefeuillehouder een maatwerkoplossing aangeboden. Natuurlijk houden wij er rekening mee dat deze situatie overmacht is. Als partijen de afspraken (voor een deel) niet kunnen nakomen in 2021 dan kan:

  • de subsidie (deels) worden teruggevorderd
  • de terug te vorderen subsidie in mindering worden gebracht op de subsidie van 2022
  • er een extra presentatie worden verwacht in 2022 bovenop de jaarafspraken van 2022
  • de subsidie ongemoeid blijven; dan zijn er dus geen gevolgen voor de ontvangende partij

Vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0570.

Een structurele subsidie vraagt u als nieuwe organisatie aan voor 1 april 2021, voorafgaand aan het kalenderjaar waarin u de subsidie wil aanvragen. (Dus wilt u voor 2022 een subsidie aanvragen, lever uw aanvraag dan voor 1 april 2021 bij ons in.)

Digitaal regelen
Vraag online een subsidie aan met behulp van het online subsidieformulier.

Schriftelijk regelen
Lever bij uw aanvraag onderstaande stukken in:

  • activiteitenplan;
  • begroting voor het betreffende kalenderjaar; en
  • statuten van uw organisatie.

Een structurele subsidie vraagt u aan voor 1 april 2021, voorafgaand aan het kalenderjaar waarin u de subsidie wil aanvragen. (Dus wilt u voor 2022 een subsidie aanvragen, lever uw aanvraag dan voor 1 april 2021 bij ons in.)

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een structurele subsidie? Vul dan het informatieformulier subsidies in. U ontvangt van ons een reactie of u mogelijk voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking komt.

Heeft u vragen over een structurele subsidie?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen