Starterslening aanvragen

Een huis kopen dat onbereikbaar lijkt. Met de Starterslening leen je op een verantwoorde manier nét dat beetje extra waardoor je jouw eerste droomhuis toch kunt kopen.

Je wilt voor het eerst een woning kopen, maar de woonlasten zijn te hoog voor jouw inkomen. Je komt mogelijk in aanmerking voor een Starterslening. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van jouw woning en het maximale bedrag dat je bij de bank kunt lenen. Naast de Starterslening heb je dus ook een hypotheek. De rente staat 15 jaar vast. Je krijgt de lening voor maximaal 30 jaar. De eerste 3 jaar hoef je geen rente en aflossing te betalen.

Voor wie is de lening?

 • Je bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • Je bent nog niet eerder in bezit geweest van een koopwoning (geldt voor beiden).
 • Leeftijdsgrens: maximaal 35 jaar. Dit geldt voor één van de aanvragers.
 • Inkomensgrens: n.v.t.

Wat je moet doen?
Om een Starterslening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), dien je eerst een aanvraag in bij de gemeente. Hiervoor stuur je een e-mail naar gemeente@olst-wijhe.nl met als onderwerp: 'Starterslening'.

Je stuurt mee:

 • Een kopie identiteitsbewijs (in verband met de privacy wetgeving is het gewenst dat het BSN nummer niet leesbaar is op een kopie ID bewijs. Het verzoek om het BSN nummer om die reden onleesbaar te maken of een verklaring van jouw financieel adviseur mee te sturen omtrent jouw leeftijd.)
 • Als je een bestaande woning met minimaal een energielabel A wilt kopen en gebruik wil maken van de variant met een hogere lening (max. € 35.000):
  een energieprestatiecertificaat waaruit blijkt dat de woning aan dat energielabel voldoet.

Je ontvangt digitaal een toewijzingsbrief van de gemeente. Deze toewijzingsbrief is acht weken geldig. Daarop is het maximale leenbedrag vermeld. Je vraagt vervolgens de starterslening aan bij SVn. Bij een positieve krediettoets brengt SVn een offerte aan je uit. Het contact verloopt verder tussen jou en het SVn.

 • Afsluitkosten: € 750,-. Deze kosten worden ingehouden op de hoofdsom van jouw Starterslening.
 • Aktekosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor jouw eigen rekening.
 • De Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). WEW rekent hiervoor 1% borgtochtprovisie over de hoofdsom van de Starterslening. Wij houden dit percentage in op jouw Starterslening en dragen de borgtochtprovisie af aan het Waarborgfonds Eigen Woningen.
 • Als je na 3 jaar van mening bent dat je de maandtermijn niet kunt betalen, kun je een hertoets aanvragen. De hertoets kost € 155,-. Deze kosten kunnen jaarlijks wijzigen.

Bekijk de actuele doorlooptijden van het afsluiten van de lening op de site van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Wil je weten of je voor de Starterslening in aanmerking komt en wat de maximale hoogte van jouw lening is? Kijk dan op de site van SVn.

Voorwaarden

 • Voor een bestaande of nieuwe woning mag de koopsom (inclusief eventuele verbeterkosten) maximaal € 307.000,- bedragen.
  Bij aankoop van een duurzame bestaande of nieuwe woning met minimaal label A bedraagt de koopsom (inclusief verbeterkosten) maximaal € 335.000,-.
 • Verbeterkosten: toegestaan bij SVn financiering.
 • De hoogte van de Starterslening wordt berekend over de koopsom inclusief eventuele verbeterkosten.
 • De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de koopsom en is maximaal € 30.000,-.
 • Is er sprake van aankoop van een duurzame woning met minimaal een label A? Dan bedraagt de Starterslening maximaal 20 % van de koopsom en is maximaal € 35.000,-.
 • Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moet worden verstrekt met NHG.
 • Het college wijst een aanvraag af als het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.
 • De Starterslening bestaat uit twee delen. Een (hypothecaire) box 1 lening die je annuïtair aflost en een oplopende box 3 lening. De box 3 lening noemen we de Combinatielening. De box 1 lening wordt geborgd door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). In het geval dat de borging van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) succesvol wordt aangesproken, volgt SVn hetzelfde beleid als WEW voor de Combinatielening.
 • Voor beide leningdelen heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten.
 • Voor de Starterslening geldt de 15-jaars rente van SVn.
 • De looptijd van de lening bedraagt 30 jaar.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost.

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Heb je algemene vragen over het aanvraagproces of de lening? Bekijk de informatie op de website van de SVn.

Je vraagt de Starterslening aan bij de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De SVn verstrekt de Starterslening namens de gemeente.

Deel dit
Mail
Bellen