Informatie over beheer openbare ruimte

Wij houden samen met jou onze leefomgeving schoon, heel en veilig en voor iedereen toegankelijk. We zorgen ervoor dat je ons goed kunt vinden en snel een antwoord van ons krijgt. Onze medewerkers zijn professioneel en enthousiast. We gaan voor duurzaamheid in de toekomstbestendigheid van de openbare ruimte en in de samenwerking met onze inwoners.

Kwaliteit van onze leefomgeving

Een goed onderhouden openbare ruimte draagt bij aan welzijn, het welbevinden, de gezondheid en de veiligheid van jou als  inwoner. Wij zetten ons in om de leefomgeving schoon, heel en veilig te houden. Ook willen we dat de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk is, voor jong en oud, met of zonder beperking. Hiermee kan de zelfredzaamheid van onze inwoners worden vergroot.

In het IBOR (integraal beheerplan openbare ruimte) leggen we de kwaliteitsniveaus vast voor de inrichting, het gebruik en onderhoud van de openbare ruimte. Hiermee geven we sturing aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Voor en door inwoners

De openbare ruimte is van en voor iedereen en we hechten waarde aan actieve betrokkenheid en inbreng van onze inwoners. We willen samenwerken om de leefomgeving schoon, heel en veilig te houden en willen ruimte geven aan inwoners die meer zelf willen doen.

We vinden het belangrijk dat je ons goed weet te vinden en dat we snel kunnen handelen. We willen duidelijk en volledig zijn in onze beantwoording en onze informatievoorziening aan jou.

Duurzaamheid bij inrichting en beheer

We willen de openbare ruimte duurzaam inrichten en onderhouden. Door het samen met anderen te doen, door het milieu te ontzien en door in te zetten op een lange levensduur van de leefomgeving en de daarin te gebruiken materialen. Duurzaamheid bereiken we ook door jou als inwoner, als gebruiker van de openbare ruimte, steeds centraal te zetten en door contacten en samenwerkingen goed te onderhouden.

Beleidsstukken openbare ruimte

Wil je weten wat er is vastgesteld op het gebied van de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld groen, wegen, water enz.? Kijk dan bij onze beleidsstukken over openbare ruimte.

Onderhoudswerkzaamheden

Wil je meer weten over onderhoudswerkzaamheden die worden uitgevoerd in de Openbare Ruimte? Houd dan onze website en social mediakanalen in de gaten. Meer informatie over de werkzaamheden vind je op de pagina Groen, wegen, verkeer en vervoer.

Melding maken

Zie je iets in jouw directe leefomgeving dat kapot is of een gevaarlijke situatie op (kan) leveren? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij ons. Je kunt jouw melding online doorgeven. Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0570.

Deel dit
Mail
Bellen