IBOR plan

Inleiding

In april 2016 is aan de gemeenteraad het Integraal Beheer Openbare Ruimte, het IBOR, gepresenteerd. In november 2016 is de begroting besproken en is door de raad en het college besloten extra middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van IBOR.

 

Documenttype

Beleid

Bijlage

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen