U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Stand van zaken verkeer Olst

Dinsdag 23 april 2019 is in de bijeenkomsten van de Begeleidingsgroepen Verkeer Olst doorgesproken over de uitwerking van het ‘scheiden en spreiden’ van het verkeer.

Begeleidingsgroep Jan Hooglandstraat en fietspad bij Joke Smitlaan

Met alle input uit de vorige bijeenkomst van de begeleidingsgroep heeft Bureau Hoogstraat schetsen gemaakt van de verschillende kruisingen van de Jan Hooglandstraat. De voor- en nadelen zijn besproken en worden verder uitgewerkt. Wij zijn in gesprek met de omwonenden van het fietspad bij de Joke Smitlaan over hoe dit vorm wordt gegeven.

Begeleidingsgroep tunnel Ter Stegestraat en calamiteitenroute Enkweg-Kleistraat

Het eerste ontwerp voor de tunnel wordt eind mei verwacht en daarna besproken in de volgende bijeenkomst. De aanleg wordt verwacht in 2020-2021. De schetsen voor de calamiteitenroute Enkweg-Kleistraat zijn besproken. Een aantal punten wordt verder uitgewerkt/uitgezocht.

Meer weten?

Op de pagina over Verkeer Olst staan de volledige verslagen van de begeleidingsgroepen plus de presentaties van Bureau Hoogstraat. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat het proces voor iedereen te volgen is. Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider, Gerard van den Blink.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen