Rioolaansluiting

De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. Wij zorgen voor de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgen wij ook voor de aansluiting van jouw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt jouw aansluiting tot aan jouw eigen terrein. Vanaf daar moet je er zelf voor zorgen.

Ben je nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kun je hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente.

Je hebt toestemming van ons nodig om afval- en/of hemelwaterafvoeren aan te sluiten op de riolering.

Schriftelijk regelen
Je kunt schriftelijk een rioolaansluiting bij ons aanvragen. Je kunt hiervoor het pdf bestand gebruiken.

Aan de balie regelen
Je kunt aan de balies van Publiekszaken in het gemeentehuis in Wijhe en in het Holstohus in Olst een rioolaansluiting aanvragen. Maak hiervoor telefonisch een afspraak en neem onderstaande informatie mee:

  • jouw contactgegevens
  • de locatie van de aansluiting
  • een situatieschets
  • het type aansluiting
  • Enkele aansluiting op gemengd-, vuilwater of hemelwaterriool € 798,00
  • Dubbele aansluiting op vuilwater- en hemelwaterriool (gescheiden stelsel) € 1.278,00
  • Aansluiting op drukriolering € 4.401,00

Na akkoord, leggen wij het aansluitpunt zo spoedig mogelijk aan zodat je de aansluiting op het riool kunt regelen. Tot slot controleren wij de aansluiting. Je krijgt via Belastingen een factuur voor de kosten voor de rioolaansluiting.

Een aanvraag voor rioolaansluiting handelen wij doorgaans binnen 6 weken af, de wettelijke termijn bedraagt 8 weken. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Welk water mag in de riolering?

Huishoudelijk afvalwater
Alles wat in de keuken door het zeefje in de spoelbak kan, mag in het riool, zolang het geen schadelijke stoffen bevat. Verf, medicijnen en chemisch afval mag je niet wegspoelen. Verder zijn vetten (ook vloeibare frituurvetten en -oliën), afval (maandverband, schoonmaakdoekjes, kattenbakkorrels) en chemicaliën schadelijk. Ze kunnen verstoppingen veroorzaken en problemen bij de zuivering opleveren. Chemicaliën worden vaak niet afgebroken. Ze verdwijnen dan ongezuiverd naar sloten en beken. Dit is schadelijk voor het milieu.

Hemelwater
Op een gemengd en gescheiden rioolstelsel mag het hemelwater en huishoudelijk afvalwater afgevoerd worden naar de riolering. Hemelwater mag niet worden afgevoerd via drukriolering. Bij drukriolering moet het hemelwater naar sloten, greppels of vijvers worden afgevoerd of in de bodem worden geïnfiltreerd. De reden hiervoor is dat drukrioleringssystemen niet zijn berekend om grote hoeveelheden hemelwater af te voeren.

Ga je op een nieuwbouwplan wonen? Dan hoef je vaak geen rioolaansluiting aan te vragen.

De aansluitpunten voor de riolering leggen wij voor alle woningen aan bij het bouwrijp maken van de grond. De kosten hiervan zijn verwerkt in de grondprijs.

Heb je vragen over een rioolaansluiting?

Deel dit
Mail
Bellen