Omgevingsvergunning voor het milieu

Bedrijven die mogelijk schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Eerder heette dit de milieuvergunning. Een bedrijf heeft een omgevingsvergunning bijvoorbeeld nodig als het veel energie verbruikt, de lucht vervuilt of geluidsoverlast veroorzaakt.

Niet alle bedrijven hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Sommige bedrijven hoeven alleen een milieumelding te doen. Een klein aantal bedrijven hoeft helemaal geen vergunning aan te vragen en geen melding te doen.

Wat je nodig hebt voor de aanvraag hangt af van het soort bedrijf en hoe groot het is:

  • Akoestisch rapport
  • Bodemonderzoeksrapport
  • Geurrapport
  • Energierapport
  • Plattegrond
  • Bedrijfsplan waarin je de bedrijfsactiviteiten toelicht.

Je kunt een omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket. Hier kun je ook een vergunningscheck doen. Je ziet dan meteen of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.

De aanvraag en de ontwerpvergunning worden gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nogmaals 6 weken ter inzage gelegd.

Degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Heb je vragen over een omgevingsvergunning?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen