Omgevingsvergunning voor het milieu

Kan jouw bedrijf schade veroorzaken aan het milieu? Dan heb je mogelijk een omgevingsvergunning voor het milieu nodig (voorheen milieuvergunning). Dit geldt bijvoorbeeld als jouw bedrijf veel energie verbruikt, de lucht vervuilt of geluidsoverlast veroorzaakt. Het kan ook zijn dat alleen een milieumelding volstaat. In sommige gevallen is hoef je helemaal geen actie te ondernemen.  

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) geeft ook aan of er naast de melding Activiteitenbesluit een Omgevingsvergunning milieu, Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM), Watermelding en/of een Watervergunning nodig is. 

Wil je weten of voor jouw bedrijf een omgevingsvergunning voor het milieu of een milieumelding nodig is?  Doe dan een vergunningscheck op het Omgevingsloket online

Om een omgevingsvergunning aan te vragen of een milieumelding te doen, moet je informatie aanleveren.
Denk aan een plattegrond, een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten of een rapport van een onderzoek naar akoestiek, bodem, energie of geur. Wat je moet aanleveren, hangt af van het soort en de grootte van je bedrijf. In de aanvraag zie je welke informatie nodig is.  

Online regelen
Je kunt een omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket online. Hier kun je ook een vergunningscheck doen. Je ziet dan meteen of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.

Als je een omgevingsvergunning aanvraagt betaal je leges

Heb je een vergunning aangevraagd? Dan volgt er een formele procedure. Eerst maken wij jouw aanvraag en onze ontwerpvergunning openbaar bekend. Belanghebbenden krijgen daarna 6 weken de tijd om deze te bekijken en erop te reageren.

Hierna maken wij de aanvraag en de definitieve vergunning bekend. Er kan dan nog eens 6 weken worden gereageerd. Belanghebbenden kunnen binnen deze tijd beroep aantekenen bij de rechtbank en vervolgens in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Doen zij dit niet, dan is de vergunning definitief.

Het kan zijn dat je het niet eens bent met de beslissing op jouw vergunningaanvraag.  

Reguliere procedure

Bij de reguliere (gewone) (reguliere) procedure maak je dan eerst bezwaar bij de instantie die jouw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken na datum van de afwijzing. Ben je het daarna niet eens met het besluit op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Daarna kun je nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Uitgebreide procedure

Bij de uitgebreide procedure geef je eerst jouw mening over het ontwerpbesluit (dit heet een zienswijze) bij de instantie die jouw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken na datum van de afwijzing. Daarna kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kun je eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Heeft de instantie die jouw aanvraag heeft afgewezen Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is die vergunning definitief. 

Heb je vragen over een omgevingsvergunning?

Deel dit
Mail
Bellen