Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten

Wil je activiteiten doen die schade kunnen veroorzaken aan het milieu? Dan heb je mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld als je een bedrijf hebt dat veel energie verbruikt, de lucht vervuilt of geluidsoverlast veroorzaakt. Het kan ook zijn dat alleen een melding volstaat. In sommige gevallen hoef je helemaal geen actie te ondernemen.

Direct regelen

Ga naar het Omgevingsloket 

Een omgevingsvergunning vraag je aan in het Omgevingsloket. Hier kun je ook een vergunningcheck doen. Je ziet dan meteen of je een vergunning moet aanvragen of dat je een melding moet doen.
Weet je niet zeker of je een vergunning kunt aanvragen voor jouw plan? Dien dan eerst een conceptverzoek bij ons in. Wij beoordelen dan wat wel en niet mogelijk is en laten jou dat weten. Bij ingewikkelde plannen nodigen we je uit voor een vooroverleg.  

Het doen van een melding is gratis. Heb je een omgevingsvergunning nodig? Dan betaal je legeskosten. De hoogte van de leges is afhankelijk van je aanvraag. Kijk voor meer informatie op Overheid.nl

 

Een omgevingsvergunning kent twee procedures: de reguliere en de uitgebreide procedure. Voor de meeste plannen geldt de reguliere procedure.

Bij de reguliere procedure krijg je de beslissing op je aanvraag binnen 8 weken. Daarna is er nog  bezwaar en beroep mogelijk. De beslistermijn kan eenmaal met 6 weken worden verlengd.

De uitgebreide procedure geldt alleen in bijzondere gevallen. De beslistermijn is dan 6 maanden. Ook deze beslistermijn kan eenmaal met 6 weken worden verlengd.

De voorwaarden waar je aan moet voldoen, hangen af van de werkzaamheden die je wilt uitvoeren. Bij het doen van de vergunningcheck en het indienen van de aanvraag in het Omgevingsloket kom je de voorwaarden vanzelf tegen.

Bij de reguliere procedure

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het niet eens met de beslissing op je bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bij de uitgebreide procedure

Je kunt een zienswijze indienen tegen de ontwerp omgevingsvergunning. Doe dit binnen 6 weken. Ben je niet eens met de beantwoording van je zienswijze? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Ben je het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kun je hoger beroep aantekenen bij de Raad van State. 

Heb je vragen?

Deel dit
Mail
Bellen