Omgevingsvergunning, vooroverleg

Heb je een omgevingsvergunning nodig voor jouw (ver)bouwplan, maar weet je niet zeker of je die kunt krijgen? Vraag dan nog geen vergunning aan, maar lever het aanvraagformulier schetsplan bij ons in.
Stuur zoveel mogelijk gevraagde informatie mee, zodat we jouw schetsplan zo goed mogelijk kunnentoetsen. Bij ingewikkelde plannen nodigen wij je uit voor een vooroverleg. In beide gevallen laten we je binnen acht weken of jouw plan kans maakt op een vergunning.  

Uiteraard kun je ook direct een omgevingsvergunning aanvragen. 

Schriftelijk regelen
Vul het aanvraagformulier toetsing schetsplan in, als voorbereiding op jouw mogelijke afspraak. Stuur daarmee ook zoveel mogelijk bijlagen mee. Anders kunnen wij jouw aanvraag niet goed toetsen.

 

Een omgevingsvergunning kent twee procedures: een eenvoudige (de reguliere) en een uitgebreide.

De reguliere procedure geldt bij eenvoudige aanvragen die het meest voorkomen. Hier krijg je de beslissing binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 6 weken.

De uitgebreide procedure geldt in bijzondere gevallen: bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en bij sommige afwijkingen van het bestemmingsplan. De beslistermijn is hier 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Als je nog niet zeker weet of jouw plannen haalbaar zijn, kan het verstandig zijn om een vooroverleg te doen. Het is niet verplicht, maar kan wel voor veel duidelijkheid zorgen.

Heb je vragen over het schetsplan en/of het vooroverleg?

Deel dit
Mail
Bellen