Omgevingsvergunning, vooroverleg

Als u een omgevingsvergunning nodig hebt voor bouwen of verbouwen, kunt u een vooroverleg met de gemeente aanvragen. Het vooroverleg voor uw (uitgebreide) bouw- of verbouwplannen is een informeel en informatief gesprek. Voorafgaand aan een vooroverleg levert u het aanvraagformulier schetsplan bij ons in. Afhankelijk van het schetsplan kunt u indien noodzakelijk een vooroverleg aanvragen. Een vooroverleg wordt vaak ingepland, bij ingewikkelde aanvragen. Wij laten u in het vooroverleg weten of uw plan kans maakt op een vergunning.

Schriftelijk regelen
Vul het aanvraagformulier toetsing schetsplan in, als voorbereiding op uw mogelijke afspraak. Stuur daarmee ook zoveel mogelijk bijlagen mee. Anders kunnen wij uw aanvraag niet toetsen.

 

 

Een omgevingsvergunning kent twee procedures: een eenvoudige (de reguliere) en een uitgebreide.

De reguliere geldt bij eenvoudige aanvragen die het meest voorkomen. Hier krijgt u de beslissing binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 6 weken.

De uitgebreide geldt in bijzondere gevallen: bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en bij sommige afwijkingen van het bestemmingsplan. De beslistermijn is hier 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Een vooroverleg is niet verplicht, maar kan wel voor veel duidelijkheid zorgen.

Hebt u vragen over het schetsplan en/of het vooroverleg?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen