U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Omgevingsvergunning, vooroverleg

Als je een omgevingsvergunning nodig hebt voor bouwen of verbouwen, kun je een vooroverleg met de gemeente aanvragen. Het vooroverleg voor jouw (uitgebreide) bouw- of verbouwplannen is een informeel en informatief gesprek. Als je nog niet zeker weet of jouw plannen haalbaar zijn, kan het verstandig zijn om een vooroverleg te doen. Voorafgaand aan een vooroverleg lever je het aanvraagformulier schetsplan bij ons in. Afhankelijk van het schetsplan, kun je als dat nodig is, een vooroverleg aanvragen. Een vooroverleg wordt vaak ingepland bij ingewikkelde aanvragen. Wij laten je in het vooroverleg weten of jouw plan kans maakt op een vergunning.

Schriftelijk regelen
Vul het aanvraagformulier toetsing schetsplan in, als voorbereiding op jouw mogelijke afspraak. Stuur daarmee ook zoveel mogelijk bijlagen mee. Anders kunnen wij jouw aanvraag niet goed toetsen.

 

Een omgevingsvergunning kent twee procedures: een eenvoudige (de reguliere) en een uitgebreide.

De reguliere procedure geldt bij eenvoudige aanvragen die het meest voorkomen. Hier krijg je de beslissing binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 6 weken.

De uitgebreide procedure geldt in bijzondere gevallen: bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en bij sommige afwijkingen van het bestemmingsplan. De beslistermijn is hier 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Als je nog niet zeker weet of jouw plannen haalbaar zijn, kan het verstandig zijn om een vooroverleg te doen. Het is niet verplicht, maar kan wel voor veel duidelijkheid zorgen.

Heb je vragen over het schetsplan en/of het vooroverleg?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen