Omgevingsvergunning

Wil je iets (ver)bouwen of slopen? Je bedrijf uitbreiden, een boom kappen of een in- of uitrit aanleggen? Of wil je iets anders in je omgeving veranderen? Dan heb je daar misschien een omgevingsvergunning voor nodig. Bestaat je plan uit verschillende activiteiten, bijvoorbeeld het slopen van een schuur, het bouwen van een nieuwe schuur én het kappen van een boom? Dan heb je ook verschillende toestemmingen nodig. Je kan alles in één keer aanvragen via het Omgevingsloket. Soms heb je geen vergunning nodig, maar moet je wel een melding doen.

Digitaal regelen

Een omgevingsvergunning vraag je aan in het Omgevingsloket. Hier kun je ook een vergunningcheck doen. Je ziet dan meteen of je een vergunning moet aanvragen of dat je een melding moet doen.  

Weet je niet zeker of je een omgevingsvergunning kunt krijgen voor je plan? Lever dan eerst een schetsplan bij ons in. Wij beoordelen dan wat wel en niet mogelijk is en laten jou dat weten. Bij ingewikkelde plannen nodigen we je uit voor een vooroverleg.

Participatie bij een omgevingsvergunning

Als je een omgevingsvergunning moet aanvragen, is het handig als je al met participatie aan de slag bent gegaan. De gemeente vraagt aan je of je belanghebbenden hebt betrokken, op welke manier je dat hebt gedaan en wat je met de resultaten hebt gedaan. Als je plan uiteindelijk wordt beoordeeld, kijkt de gemeente ook naar de participatie.

We gaan hier nog een stappenplan voor aanreiken. 

 

Het doen van een melding is gratis. Heb je een omgevingsvergunning nodig? Dan betaal je legeskosten. De hoogte van de leges is afhankelijk van je aanvraag. Bekijk voor meer informatie de legesverordening Olst-Wijhe.

Een omgevingsvergunning kent twee procedures: de reguliere en de uitgebreide procedure. Voor de meeste plannen geldt de reguliere procedure. Bij de reguliere procedure krijg je de beslissing op je aanvraag binnen 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. De beslistermijn mogen we eenmaal met 6 weken verlengen. De uitgebreide procedure geldt alleen in bijzondere gevallen. De beslistermijn is dan 6 maanden. Ook deze beslistermijn mogen we eenmaal met 6 weken verlengen.  

De voorwaarden waar je aan moet voldoen hangen af van de werkzaamheden die je wil uitvoeren. Bij het doen van de vergunningcheck en het indienen van de aanvraag in het Omgevingsloket kom je de voorwaarden vanzelf tegen. 

Bij de reguliere procedure  

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken nadat je het besluit over je aanvraag hebt. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.  

Bij de uitgebreide procedure  

Je kunt een zienswijze indienen tegen de ontwerp omgevingsvergunning op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken na publicatie van de ontwerp omgevingsvergunning. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Ben je het daarna nog niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan heb je nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Raad van State.  

 

Heb je vragen over een omgevingsvergunning?

Deel dit
Mail
Bellen