Omgevingsvergunning

Wil je een huis bouwen of jouw woning verbouwen? Of wil je een boom kappen? Dan heb je vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Veel kleinere bouwwerken, zoals het plaatsen van een prieel, zijn vergunningvrij. Wil je weten of je een vergunning aan moet vragen? Doe dan de vergunningscheck bij Omgevingsloket online. Er is een check voor particulieren en voor bedrijven.

De omgevingsvergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Stel je hebt meerdere toestemmingen nodig, dan is alleen de omgevingsvergunning voldoende. Deze kan bij één loket worden aangevraagd. Er geldt dan één procedure waarop één besluit volgt.

Een voorbeeld. Je woont in een beschermd monument en wilt dit verbouwen. Vroeger had je dan twee toestemmingen nodig. Je moest een bouwvergunning en een monumentenvergunning aanvragen. Dit betekende dat je twee procedures doorliep. Met de omgevingsvergunning is dat niet meer nodig.

Digitaal regelen
Je kunt een omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket. Hier kun je ook een vergunningscheck doen. Je ziet dan meteen of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.

 

Een omgevingsvergunning kent twee procedures: een eenvoudige (de reguliere) en een uitgebreide.

De reguliere procedure geldt bij eenvoudige aanvragen die het meest voorkomen. Hier krijg je de beslissing binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 6 weken.

De uitgebreide geldt in bijzondere gevallen: bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en bij sommige afwijkingen van het bestemmingsplan. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

De voorwaarden waar je aan moet voldoen, hangen af van de werkzaamheden waarvoor je toestemming vraagt.

Bij de reguliere procedure
Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bij de uitgebreide procedure
Je kunt in beroep gaan bij de rechtbank. Daarna heb je de mogelijkheid van hoger beroep bij de Raad van State.

Heb je vragen over een omgevingsvergunning?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen