U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Omgevingsvergunning

Wilt u een huis bouwen of uw woning verbouwen? Of wilt u een boom kappen? Dan hebt u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Veel kleinere bouwwerken, zoals het plaatsen van een prieel, zijn vergunningvrij. Wilt u weten of u een vergunning aan moet vragen? Doe dan de vergunningscheck bij Omgevingsloket online. Er is een check voor particulieren en voor bedrijven.

De omgevingsvergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Stel u hebt meerdere toestemmingen nodig, dan is alleen de omgevingsvergunning voldoende. Deze kan bij één loket worden aangevraagd. Er geldt dan één procedure waarop één besluit volgt.

Een voorbeeld: u woont in een beschermd monument en wilt dit verbouwen. Vroeger had u dan twee toestemmingen nodig. U moest een bouwvergunning en een monumentenvergunning aanvragen. Dit betekende dat u twee procedures doorliep. Met de omgevingsvergunning is dat niet meer nodig.

Digitaal regelen
U kunt een omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket. Hier kunt u ook een vergunningscheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.

 

Een omgevingsvergunning kent twee procedures: een eenvoudige (de reguliere) en een uitgebreide.

De reguliere procedure geldt bij eenvoudige aanvragen die het meest voorkomen. Hier krijgt u de beslissing binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 6 weken.

De uitgebreide geldt in bijzondere gevallen: bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en bij sommige afwijkingen van het bestemmingsplan. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

De voorwaarden waar u aan moet voldoen, hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt.

Bij de reguliere procedure
U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bij de uitgebreide procedure
U kunt in beroep gaan bij de rechtbank. Daarna heeft u de mogelijkheid van hoger beroep bij de Raad van State.

Hebt u vragen over een omgevingsvergunning?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen