Leefbaarheidsbudget

Wij stellen een leefbaarheidsbudget beschikbaar, voor initiatieven en projecten van onderop in brede zin. Vooral initiatieven die het economische, sociale en culturele leven in de regio versterken. Wij subsidiëren geen buurtfeesten en buurtbarbecues, maar projecten die toegankelijk zijn voor een brede doelgroep of een grote groep inwoners uit onze gemeente. Wij willen hiermee de lokale dynamiek behouden en versterken in onze kernen. We stimuleren bewoners om zelf na te denken over hun eigen leefomgeving en hierin verbeteringen aan te brengen of het goede te behouden. Sommige activiteiten of projecten verdienen het om een steuntje in de rug te krijgen.

Invloed uitbraak coronavirus op jaarlijkse en eenmalige subsidies
De coronacrisis treft iedereen, ook gesubsidieerde instellingen. Er zijn allerlei partijen die een jaarlijkse of eenmalige subsidie ontvangen voor activiteiten die zij uitvoeren. Door de crisis kan het niet voor iedere partij mogelijk zijn om de afspraken die gemaakt zijn over de subsidie na te komen. Binnenkort inventariseren wij in hoeverre de partijen hun prestatieafspraken niet kunnen nakomen door de crisis. Hierbij gaat het om partijen die een eenmalige of jaarlijkse subsidie van € 1.000,- of meer ontvangen. Als het nodig is, wordt er samen met de verantwoordelijk portefeuillehouder een maatwerkoplossing aangeboden. Natuurlijk houden wij er rekening mee dat deze situatie overmacht is. Als partijen de afspraken (voor een deel) niet kunnen nakomen in 2020, dan kan:

 • de subsidie (deels) worden teruggevorderd
 • de terug te vorderen subsidie in mindering worden gebracht op de subsidie van 2021
 • er een extra presentatie worden verwacht in 2021 bovenop de jaarafspraken van 2021
 • de subsidie ongemoeid blijven; dan zijn er dus geen gevolgen voor de ontvangende partij

Vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0570.

Digitaal regelen
Vraag online een leefbaarheidsbudget aan. Nadat je jouw aanvraag hebt verstuurd, ontvang je een bevestiging.

Schriftelijk regelen
Je kunt schriftelijk een leefbaarheidsbudget aanvragen.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van Publiekszaken in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kun je een leefbaarheidsbudget aanvragen. Maak wel eerst telefonisch een afspraak en vergeet niet jouw bewijsstukken mee te nemen.

Een aanvraag voor een leefbaarheidsbudget kun je het hele jaar door inleveren. Jouw initiatief kun je ook het hele jaar door aan ons voorleggen.

Stuur na jouw activiteit binnen 12 weken het financieel verslag op. Aan de hand van de werkelijke kosten stellen wij het subsidiebedrag definitief vast. Uiteraard zijn wij ook geïnteresseerd in het eindproduct, bijvoorbeeld foto’s van de activiteit.

Jouw plan of idee moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 1. Het plan is bottum-up en innovatief.
 2. Het plan is voldoende toegankelijk: voor een grote groep mensen en bij voorkeur verschillende doelgroepen (dus geen buurtfeest).
 3. Het plan heeft voldoende draagvlak bij de direct betrokkenen.
 4. Het plan is van maatschappelijk belang en draagt bij aan het welzijn van bewoners in de kern of bezoekers aan onze gemeente op zowel korte als lange termijn (dus geen jubilea).
 5. Het plan is haalbaar en er is sprake van continuïteit dus duurzaam.
 6. Het plan is bedoeld om een nieuw initiatief aan te jagen (het is niet bedoeld voor bestaande activiteiten).

De toegekende subsidie is:

 1. Eenmalig.
 2. Staat in verhouding met de totale budget van het Leefbaarheidsbudget.

En er is:

 1. Voldoende onderzocht of er andere financieringsbronnen, zoals andere subsidies, fondsen en sponsoren voldoende zijn.
 2. Enige vorm van cofinanciering. Dit kunnen financiële middelen zijn maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk, arbeid of andere middelen.

Ben je het niet eens met onze beslissing op uw verzoek? Dan kun je bezwaar indienen. In de subsidiebeschikking staat hoe je dit kunt doen.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een subsidie uit het Leefbaarheidsbudget? Vul dan het informatieformulier subsidies in. Je ontvangt van ons een reactie of je hier mogelijk voor in aanmerking komt.

Heb je vragen over het leefbaarheidsbudget?

Deel dit
Mail
Bellen