Kindcentrum Wijhe

In Wijhe wordt de komende jaren een kindcentrum gebouwd. Een nieuwe thuisbasis voor opvang en onderwijs. Het kindcentrum komt op het SPOC terrein, op de locatie van het oude kunstgrasveld. Deze locatie biedt alle faciliteiten die nodig zijn voor samenwerking tussen kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, sport en cultuur.

In het kindcentrum werken straks vertrouwde gezichten, die allemaal – vanuit één pedagogisch klimaat met hun eigen deskundigheid – betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Door samen onder één dak te zitten kunnen de partners in het kindcentrum makkelijker en sneller samenwerken. Alle partners in het kindcentrum kijken verder dan de muren van hun eigen kennisgebied en bundelen krachten. Zo leren ze van en met elkaar. 

Partners

In het kindcentrum Wijhe komen de scholen De Wije van De Mare en de Mijnpleinschool Wijhe. Ook de kinderopvang van De Bieënkorf komt voor een deel in dit gebouw. Dit wordt mogelijk nog aangevuld met andere zorgfuncties die met kinderen te maken hebben. De Capellenborg is geen bouwpartner voor het kindcentrum, maar gaat wel samenwerken met alle partners.

Het realiseren van het kindcentrum gebeurt via het model Huren als een Eigenaar. Hierbij wordt Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) eigenaar van het gebouw en verhuurt het gebouw aan de gemeente en partners die er gebruik van maken. 

Planning

Voor de realisatie van dit project op de huidige sportvelden is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. Het terrein, nu bestemd voor 'recreatie – dagrecreatie', zal veranderen naar een 'maatschappelijke' bestemming. Dit proces is al in gang gezet, met een ontwerpbestemmingsplan dat eind 2023 ter inzage lag. Na een zorgvuldige afweging van binnengekomen zienswijzen en in overleg met het waterschap, is besloten het plan ongewijzigd door te zetten. 

Het definitieve bestemmingsplan wordt wederom voor 6 weken ter inzage gelegd. Wanneer er geen beroep wordt ingediend bij de Raad van State is het plan onherroepelijk. Hierna start de aanbestedingsfase waarna het ontwerp verder wordt uitgewerkt. Het kindcentrum wordt naar verwachting eind 2026/begin 2027 in gebruik genomen.  

Huidige schoollocaties

Zodra het kindcentrum klaar is gaan de basisscholen de Wije en Mijnpleinschool Wijhe over naar deze nieuwe locatie. Dit betekent dat de huidige schoollocaties in Wijhe vrijkomen. Per locatie kijken we naar een nieuwe invulling. Een aantal scholen zijn al gefuseerd, hier zijn we al aan de slag. Op deze locaties worden nieuwe woningen gerealiseerd: schoollocatie Tellegen en Stationsweg (St. Jozefschool).

Samen werken aan goed onderwijs

Om toekomstige opvang- en onderwijsvoorzieningen te kunnen creëren en behouden worden in de gemeente Olst-Wijhe twee nieuwe kindcentra gebouwd; een kindcentrum in Olst en een kindcentrum in Wijhe. De bestaande scholen en kinderopvang worden hierbij geclusterd en samengebracht op de nieuwe locaties. 

Meer informatie

Nieuwsgierig naar een dag in het kindcentrum? Kijk dan eens op wijhe.scholenvoormorgen.nl 
Vragen? Stel ze gerust! Neem contact op met Richard ten Wolde, projectleider gemeente Olst-Wijhe: 14 0570 of r.tenwolde@olst-wijhe.nl.

Logo kindcentrum Wijhe

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Bijlage 3a Fusie effectrapportage mijnplein Wijhe-Boerhaar  pdf 2.073,2 KB Download
Raadsvoorstel - voorstel tot het mogelijk maken van kindcentrum Wijhe  pdf 422,0 KB Download
Bijlage 5 Notitie ‘Locatiestudie kindcentrum Wijhe’  pdf 706,3 KB Download
Bijlage 13a Notitie ‘Financiën kindcentrum Wijhe’  pdf 368,0 KB Download
Bijlage 11 Brief diverse instanties De Boerhaar  pdf 4.756,6 KB Download
Bijlage 10 Brief Pinokkio inzake gevolgen vertrek school Boerhaar  pdf 2.080,8 KB Download
Bijlage 12 Inspraakbrief bewoner Lange Slagen  pdf 65,3 KB Download
Bijlage 15 Overzicht van vragen en antwoorden kindcentrum Wijhe  pdf 187,9 KB Download
Bijlage 14 Memorandum Stand van zaken kindcentrum  pdf 418,2 KB Download
Bijlage 6 Notitie ‘Locatiestudie kindcentrum Wijhe’  pdf 560,5 KB Download
Bijlage 7b rapport van Goudappel & Coffeng ‘Verkeerseffecten clustering scholen Olst en Wijhe’  pdf 4.926,6 KB Download
Bijlage 4 Fusie effectrapportage mijnplein Wijhe-Boerhaar  pdf 621,9 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen