Schoollocatie Tellegen Wijhe

Door de fusie van basisscholen de Tellegen en de Peperhof in Wijhe staat het pand van de Tellegen leeg. Het schoolgebouw is overgedragen aan ons. Het college van B&W besloot in 2020 om deze locatie te herontwikkelen naar woningbouw en zoekt een partij om het gebied opnieuw in te richten. Wat er de komende tijd met het gebouw gaat gebeuren is nog niet bekend. Daar hopen we over niet al te lange tijd meer duidelijkheid te geven.

Onderzoeken

In voorbereiding op de planontwikkeling (ruimtelijke procedure) worden enkele verplichte onderzoeken uitgevoerd. Misschien heb je al eens iemand op de locatie zien rondlopen. Dit zal de komende tijd vaker gebeuren. Zo deed een ecoloog in september 2021 en verder in mei, juni en juli 2022 onderzoek naar verplichte soorten waaronder vleermuizen en egels. Verder deed een bureau archeologisch onderzoek voor ons. 

Woningvariatie

We willen op deze locatie woningbouw mogelijk maken. Het college van burgemeester en wethouders besloot dit in 2020 en gaf opdracht te onderzoeken wat past op deze plek en dit verder uit te werken. De locatie wordt via een openbare biedprocedure in de markt gezet, waarvoor ontwikkelaars zich in aan het eind van het jaar kunnen inschrijven met een bod en een plan voor het terrein. Daarna volgt een selectie op prijs en kwaliteit. We willen in ieder geval een mix van woningen opnemen, zoals betaalbare koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen, zoals starters, senioren (levensloopbestendig) en gezinnen.

Parkachtige setting

Het is de bedoeling om ook een klein deel van het naastgelegen grasveld op te nemen in het plan. Door op een deel van het grasveld woningbouw te realiseren, kan de parkachtige setting behouden blijven doordat er dan minder woningen op de locatie Tellegen komen. Het biedt gelegenheid om een kwaliteitsimpuls te geven aan de omliggende groene ruimte en bijbehorende gebruiks- en ontmoetingsfunctie van dit gebied. Belangrijke punten daarbij zijn:

 • Klimaatadaptatie: de woonomgeving geschikt maken voor klimaatverandering
 • Biodiversiteit: variatie in planten en dieren/insecten
 • Spelen: plaatsen van speelvoorzieningen en een gras/voetbalveld
 • Ontmoeten: ruimte inrichten om elkaar te ontmoeten

Bijeenkomsten

 • Op 13 september vond een inloopbijeenkomst plaats. We ontvingen na afloop vele reactieformulieren (bijna 140) waarin we vroegen naar wat jij belangrijk vindt voor deze locatie, waar jij je eventueel zorgen over maakt en welke kansen je ziet. We hebben een overzicht gemaakt van de vragen en onze antwoorden. Deze vind je onderaan deze pagina.
 • Op 13 december hebben we voor direct aanwonenden een extra informatiebijeenkomst gehouden. Een overzicht van alle vragen en antwoorden van deze avond vind je eveneens onderaan deze pagina. Hier vind je ook de presentaties die gegeven zijn door de gemeente en door Sacon architecten. 

Speeltoestellen Tellegenschool krijgen nieuwe bestemming en groen snoeien

Om vandalisme tegen te gaan en te voorkomen dat de ruimte rondom de school gebruikt wordt als hangplek, hebben we alle speeltoestellen, de wilgenhut, prullenbakken, hekken, etc. weggehaald. Uiteraard krijgen deze een nieuwe bestemming. Ook is het hek op slot. Om het gebouw vrij te houden van groen, gaan we de 4 dakplatanen die midden op het plein staan snoeien. Dit doen we ook met de coniferenhaag en de rozenstruik aan de rand van het plein (zijde van Kupe).

Planning

Als het programma van eisen opgesteld is, kunnen ontwikkelaars zich inschrijven. Als onderdeel hiervan maken zij onder andere schetsen voor de locatie. Deze worden gedeeld met de omwonenden, zodat ook zij hierover een mening kunnen geven. We hopen dat de ontwikkelaar begin 2022 aan de slag kan met de verdere uitwerking van het plan voor de locatie de Tellegen. Daarbij moet deze partij de omwonenden meenemen in zowel de plannen als de uitwerking hiervan.

De globale planning ziet er als volgt uit:

2022

 • Voorstel Tellegen naar college van B&W
 • Start openbare biedprocedure voor ontwikkelaars
 • Ontwikkelaars kunnen hun schetsen online aanbieden
 • Biedprocedure afronden
 • Planuitwerking met ontwikkelaar​
 • Uitvoeren diverse onderzoeken​
 • Ruimtelijke procedure starten en afronden​
 • Eind 2022/begin 2023 sloop schoolgebouw​

Nieuwsbrief Tellegen

Je kunt  je ook aanmelden voor de nieuwsbrief Tellegen. Zodra er nieuws te melden is, ontvang je dit automatisch in je mailbox.

Vragen?

Heb je vragen over de locatie Tellegen?
Neem dan contact op met Natasja Hulsebos via telefoonnummer 14 0570.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Reactie inloopavond 13-09-2021 - Tellegen Wijhe  pdf 216,0 KB Download
Antwoorden inloopavond 13-09-2021 - Tellegen Wijhe  pdf 115,7 KB Download
Overzicht vragen en antwoorden - Informatiebijeenkomst loctatie Tellegen13 december 2021  pdf 195,5 KB Download
Presentatie gemeente herontwikkeling locatie Tellegen 13-12-2021  pdf 793,3 KB Download
Presentatie Sacon herontwikkeling locatie Tellegen 13-12-2021  pdf 14.691,4 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen