Schoollocatie Tellegen Wijhe

Door de fusie van basisscholen de Tellegen en de Peperhof in Wijhe staat het pand van de Tellegen leeg. Het schoolgebouw is overgedragen aan ons. Het college van B & W besloot in 2020 om deze locatie te herontwikkelen naar woningbouw.

Uitslag biedprocedure Tellegen is bekend 

We zijn bezig om de locatie van de voormalige Tellegenschool te herontwikkelen naar woningbouw. Hiervoor zijn we een openbare biedprocedure gestart waarbij ontwikkelaars plannen voor de Tellegenlocatie konden indienen. Ook hebben we een stemprocedure onder een groep omwonenden uitgezet. Alle scores zijn bij elkaar gezet en het college van B&W heeft bekend gemaakt om de opdracht voor de herontwikkeling van de Tellegenlocatie voorlopig te gunnen aan Combinatie Nikkels/Bemog Projectontwikkeling.

Twaalf gegadigden 

Twaalf partijen schreven zich in voor de biedprocedure. Vijf partijen voldeden niet aan de inschrijvingsvereisten en vielen daarmee af. De overige zeven plannen werden inhoudelijk beoordeeld. Vijf ontwikkelaars maakten een plan waarbij een deel van het naastliggende grasveld onderdeel uitmaakt van de herontwikkeling. 

Na de inhoudelijke beoordeling hebben we de plannen via de website www.mijnkijkopolst-wijhe.nl bekend gemaakt.160 omwonenden zijn gevraagd aan te geven welk plan zij het beste vinden voor hun omgeving. In totaal maakten 59 omwonenden van deze mogelijkheid gebruik. Er is door de omwonenden heel verschillend gestemd. Er was weinig verschil in voorkeur voor de keuze om te bouwen alleen op het schoolterrein of om ook te bouwen op een deel van het naastliggende grasveld. 

Uitslag   

Na afronding van de inhoudelijke beoordeling van de plannen en de stemming van omwonenden zijn de financiële biedingen aan de beoordeling toegevoegd. De optelsom van de beoordeling door de gemeente, aangevuld met de stemmen van omwonenden en de hoogte van de financiële bieding heeft uiteindelijk de einduitslag bepaald. In totaal kon een plan 600 punten verdienen. 300 punten voor de beoordeling en stemmen omwonenden en 300 punten voor het financiële bod.

Combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling heeft bij de eindbeoordeling het hoogst aantal punten ontvangen. De onderbouwing vind je hieronder:

Overzicht eindbeoordeling

Tabel met eindbeoordeling van de inschrijvingen van ontwikkelaars voor herontwikkeling locatie Tellegen Wijhe

Tabel met de stemmen van omwonenden op de verschillende plannen voor herontwikkeling locatie Tellegen Wijhe

25 woningen

 Met het plan van Nikkels/Bemog realiseren we op de locatie Tellegenschool en een deel van het naastliggende grasveld 25 woningen. Het gaat om eengezinswoningen, beneden/bovenwoningen en appartementen. Er worden 9 appartementen op een deel van het grasveld gerealiseerd, 16 woningen op locatie Tellegenschool (aan de Kupe 9, aan het park 7). 52% van de woningen is bestemd voor senioren, 48% voor starters. Er is aandacht voor betaalbare woningen. Er wordt 16% sociale huurwoningen opgenomen.

Foto van het winnende plan van de Tellegenlocatie

Vervolgstappen

De vervolgstappen om te komen tot een verkoopovereenkomst worden nu gezet. Spoedig na besluitvorming over de definitieve gunning zal door de gemeente een kennismaking worden georganiseerd tussen de direct aanwonenden en combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling. Vanaf dat moment is deze partij aan zet om de bewoners en de buurt te informeren en te betrekken bij het vervolgproces. 

Nieuwsbrief Tellegen

Je kunt je ook aanmelden voor de nieuwsbrief Tellegen. Zodra er nieuws te melden is, ontvang je dit automatisch in je mailbox.

Vragen?

Veel mensen reageren positief op het nieuws over de gunning aan combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling. We krijgen veel vragen over de verkoop van de woningen. Op dit moment is daarover nog niets bekend. Wil je de ontwikkelingen en het nieuws over dit project volgen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief Tellegen.

Heb je andere vragen over de locatie Tellegen? Neem dan contact op met Natasja Hulsebos via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen