Groenstrook adopteren

Wil je (eventueel samen met de buren) een stuk groenstrook onderhouden om de kwaliteit van het openbaar groen in stand te houden of te verbeteren, dan is het mogelijk om een groenstrook te adopteren. Je kunt dan een adoptieovereenkomst met ons sluiten. Wij dragen het onderhoud dan aan je over. De betreffende grond blijft wel van de gemeente  en maakt geen onderdeel uit van een tuin.

Het is ook mogelijk om een groenstrook te kopen of huren

Digitaal regelen

Je kunt met je DigiD inloggevens een aanvraag doen voor het adopteren van een groenstrook.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies in het gemeentehuis in Wijhe kun je een aanvraag doen voor het kopen, huren of adopteren van een groenstrook. Maak hiervoor online een afspraak
Om deze aanvraag aan de balie te regelen moet je het volgende meenmen:

  •  geldig legitimatiebewijs

Je krijgt van ons een ontvangstbevestiging van je aanvraag.
Als we de zaak in behandeling nemen kijken we of je aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Je ontvangt daarna een aanbod om de grond te adopteren met informatie over de voorwaarden of je ontvangt een afwijzingsbrief waarin we uitleggen waarom het adopteren niet mogelijk is.

Wij bieden groenstroken ter adoptie aan als wij om beheerstechnische redenen de groenstrook in gras willen wijzigen en jij als bewoner het bestaande groen wilt behouden. Geadopteerde grond moet openbaar toegankelijk blijven. Afhankelijk van de situatie maken we een afspraak om te kijken welke voorwaarden voor de groenstrook gelden en maken we daar met elkaar afspraken over. Dit leggen we vast in een adoptieovereenkomst.

Wetten en regels
De adoptieovereenkomst is een privaatrechtelijke overeenkomst waarbij we het beheer en onderhoud van de grond voor een bepaalde overdragen. Dit is geregeld in het Algemeen Burgerlijk Wetboek. Voor de adoptie van een groenstrook hebben we regels vastgesteld. Onder andere is daarin geregeld dat de te adopteren groenstrook moet grenzen aan of in de nabijheid van het in eigendom zijnde perceel van de aanvrager. We nemen op basis van deze regels een besluit of al dan niet tot adoptie kan worden overgegaan.

Het adopteren van een groenstrook is een privaatrechtelijke aangelegenheid. Je kunt hier geen beroep of bezwaar tegen maken.

Heb je vragen over hetadopteren van een groenstrook?

Deel dit
Mail
Bellen