Beleidsplan groen

Inleiding

De gemeente Olst-Wijhe wil een aantrekkelijke gemeente zijn waarin het prettig werken en wonen is met aandacht voor landschappelijke waarden. Met name buiten de bebouwde kom is de gemeente gezegend met vele aantrekkelijke landschappelijke elementen. Maar ook binnen de bebouwde kom zijn er vele groene schatten voorhanden.

Het handhaven en versterken van deze groene schatten is uitgangspunt voor het te voeren beleid en stelt hoge eisen aan inrichting en beheer van het openbaar groen.
Het nieuwe beleid geeft richting aan het beheer en de inrichting passend in de maatschappelijke en financiële kaders.

Documenttype

Beleid

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen