U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Gebouw of woning slopen

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Soms moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen. Zo hebt u bij het slopen van een monument meestal een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Soms moet u eerst een ontheffing bij de provincie aanvragen. Die is nodig als de sloop slecht is voor beschermde planten- en diersoorten zoals vleermuizen die verborgen zitten in spouwmuren.

Online regelen
U doet de melding via Omgevingsloket online.

Schriftelijk regelen:
Om een sloopmelding te doen, geeft u door:

 • uw naam en adres (gebouweigenaar);
 • de naam en het adres van degene die gaat slopen;
 • wanneer en hoe laat u precies gaat slopen;
 • hoe u gaat slopen;
 • welk materiaal vrijkomt bij de sloop;
 • hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop;
 • een tekening van wat u gaat slopen.

Verder hebt u misschien nodig:

 • asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau;
 • onderzoeksrapport gevaarlijk afval;
 • sloopveiligheidsplan;
 • akoestisch onderzoek;
 • trillingenonderzoek.

Hebt u naast het slopen ook (ver)bouwplannen? En hebt u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u de sloopmelding samen doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of het gaat om een reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest in zit.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt dan betaalt u legeskosten. Het doen van een sloopmelding is gratis.

U bent verplicht de melding te doen, als u:

 • meer dan 10 m3 sloopafval hebt;
 • asbest gaat verwijderen.

Hebt u minder afval en/of is er geen asbest aanwezig? Dan hoeft u geen melding te doen.

U doet de melding via het Omgevingsloket online.

Hebt u vragen over het slopen van een gebouw of woning?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen