Omgevingsvergunning - Gebouw of woning slopen

Je mag niet zomaar een gebouw of woning slopen. Je moet hiervoor in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen.
Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan. Check daarom voor de sloop of een vergunning nodig is. 

Een omgevingsvergunning is altijd nodig voor het slopen van een monument nodig. Dit is onder andere het geval in het historisch hart van Wijhe (Langstraat en omgeving). Via het Omgevingsloket kun je een vergunningscheck doen om te bepalen of je een omgevingsvergunning nodig hebt. 
Soms moet je eerst een ontheffing bij de provincie aanvragen. Dit is nodig als de sloop slecht is voor beschermde planten- en diersoorten, zoals vleermuizen die verborgen zitten in spouwmuren.

 

Online regelen
Wil je zeker weeten of je een omgevingsvergunning moet aanvragen? Doe dan een vergunningcheck op Omgevingsloket online.

Voor het aanvragen van een vergunning of een sloopmelding heb je het volgende nodig: 

 • Je naam en adres (gebouweigenaar).
 • De naam en het adres van degene die gaat slopen.
 • Wanneer en hoe laat je precies gaat slopen.
 • Hoe je gaat slopen.
 • Welk materiaal vrijkomt bij de sloop ((bijvoorbeeld puin, hout, asbest).
 • Hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop, zoals de hoeveelheid puin of m2 asbest.
 • Een tekening van wat je gaat slopen.

Verder kan de gemeente na de aanvraag vragen om de volgende informatie:

 • Asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau.
 • Onderzoeksrapport gevaarlijk afval.
 • Sloopveiligheidsplan.
 • Akoestisch onderzoek.
 • Trillingenonderzoek.

Schriftelijk regelen:
Je kunt schriftelijk aanvraag doen voor slopen door de informatie onder ‘aanvraag’ bij ons aan te leveren.

Heb je naast het slopen ook (ver)bouwplannen? En heb je voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? Dan kun je de sloopmelding tegelijk doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Je doet de melding minimaal 4 weken voor je met het sloopwerk begint. Soms kun je de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of als het gaat om een reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest in zit.
Verwijder je een asbesthoudend dak, dan maakt het uit hoe groot het is. Is het dakoppervlakte met asbest groter dan 35m2, dan moet je de sanering laten uitvoeren door een certificeert bedrijf. Is het dakoppervlakte kleiner dan 35m2 dan mag je het dak, onder voorwaarden, zelf saneren. Lees meer over het saneren van asbestdaken.
 

 

Als je een omgevingsvergunning aanvraagt dan betaal je legeskosten. Het doen van een sloopmelding is gratis.

Je doet de melding minimaal 4 weken voor je met het sloopwerk begint. Soms kun je de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of als het gaat om een reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest in zit.

Je bent verplicht de melding te doen, als je:

 • Meer dan 10 m3 sloopafval hebt.
 • Asbest gaat verwijderen.

Heb je minder afval en/of is er geen asbest aanwezig? Dan hoef je geen melding te doen.

Bij de reguliere procedure

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken nadat je het besluit over je aanvraag hebt. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bij de uitgebreide procedure

Je kunt een zienswijze indien tegen de ontwerp omgevingsvergunning op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken na publicatie van de ontwerp omgevingsvergunning.
Ben je het daarna niet eens met de uitspraak? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.
Ben je het daarna nog niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan heb je nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Raad van State.

Je doet de melding via het Omgevingsloket online.

Heb je vragen over het slopen van een gebouw of woning?

Deel dit
Mail
Bellen