U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Gebouw of woning slopen

Je mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. Je moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Soms moet je een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen. Zo heb  je bij het slopen van een monument meestal een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Soms moet je eerst een ontheffing bij de provincie aanvragen. Die is nodig als de sloop slecht is voor beschermde planten- en diersoorten zoals vleermuizen die verborgen zitten in spouwmuren.

Online regelen
Je doet de melding via Omgevingsloket online.

Schriftelijk regelen:
Om een sloopmelding te doen, geef je door:

 • jouw naam en adres (gebouweigenaar);
 • de naam en het adres van degene die gaat slopen;
 • wanneer en hoe laat je precies gaat slopen;
 • hoe je gaat slopen;
 • welk materiaal vrijkomt bij de sloop;
 • hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop;
 • een tekening van wat je gaat slopen.

Verder heb je misschien nodig:

 • asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau;
 • onderzoeksrapport gevaarlijk afval;
 • sloopveiligheidsplan;
 • akoestisch onderzoek;
 • trillingenonderzoek.

Heb je naast het slopen ook (ver)bouwplannen? En heb je voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? Dan kun je de sloopmelding samen doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Je doet de melding minimaal 4 weken voor je met het sloopwerk begint. Soms kun je de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of het gaat om een reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest in zit.

Als je een omgevingsvergunning aanvraagt dan betaal je legeskosten. Het doen van een sloopmelding is gratis.

Je bent verplicht de melding te doen, als je:

 • meer dan 10 m3 sloopafval hebt;
 • asbest gaat verwijderen.

Heb je minder afval en/of is er geen asbest aanwezig? Dan hoef je geen melding te doen.

Je doet de melding via het Omgevingsloket online.

Heb je vragen over het slopen van een gebouw of woning?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen